31 januari vond de laatste dag plaatst van het 3-2-1-Co project rondom het onderwerp ‘instroom jongeren’. Tijdens deze dag is het beste idee per gemeente uitgewerkt in een business case. Gemeenten gaan de komende tijd aan de slag met de projecten. Op 13 september worden de pilots gepresenteerd tijdens het het HR college! 

Zes gemeenten die op 1 thema het experiment aangaan! Drie dagen werken aan oplossingen en innovatie! De uitkomst: Ideeën om de positie van jongeren te verbeteren!

Gemeente Deventer: The Choice of Deventer
Met The Choice of Deventer werven we 10 jongeren voor de Gemeente Deventer. We trappen af met een wervingscampagne waarin we laten zien wie we zoeken. Het hoogtepunt zijn 2 selectiedagen waar het draait om het werven van jong talent: the choice of Deventer. Houd The Voice of Holland in je achterhoofd.

Dag 1: De jongeren werken in groepen aan wat ze verwachten en wensen van hun toekomstige werkgever. Managers pitchen zichzelf en het werk. Waarop korte gesprekken tussen kandidaten en managers volgen. Aan het einde van de dag kiest de jongere voor welke teammanagers hij zij wil werken en het werk dat hij/zij het leukst vindt.

Dag 2: Per teammanager strijden de jongeren tegen elkaar in een ‘battle’ voor die begeerde baan bij de gemeente Deventer. Ze werken met en tegen elkaar aan opdrachten met concrete vraagstukken. Tijdens de battle vallen kandidaten af. Uiteindelijk blijft een selectie over van jongeren die de hoofdprijs uitgereikt krijgt: een baan bij de gemeente Deventer.

Gemeenten Haarlemmermeer: Retourtje Schiphol
Medewerkers van gemeente Haarlemmermeer kunnen tijdelijk een opdracht uitvoeren bij een bedrijf of maatschappelijke organisatie op of rondom Schiphol. Zij worden daar geplaatst met het doel om kennis, kunde en ervaring op te doen buiten de eigen gemeente.

Er wordt een match gemaakt tussen medewerkers en bedrijven / opdrachten. Na een nader te bepalen periode keert de medewerker terug om daar al zijn inzichten te kunnen gebruiken. Zo heeft de medewerker zichzelf ontwikkelt en wordt de gemeente Haarlemmermeer een dynamische en innovatieve gemeente!

Gemeente Hengelo: Gluren bij de buren
Medewerkers worden gematched (ervaren mede-werkers i.s.m. starters). Als koppels gaan zij samen op pad, zowel intern binnen de organisatie als extern naar bedrijven toe ‘Gluren bij de buren’. Niet uit naam van ‘de gemeente’, maar juist als professional binnen het eigen vakgebied. Voorop staat: wat kunnen wij van elkaar leren?

Hierdoor ontstaat er een wisselwerking die voor beide partijen een win-win situatie kan opleveren. Door buiten je eigen kaders te kijken als persoon en als organisatie wordt je geïnspireerd, tevens gaat opgedane kennis door de match niet verloren. Je kunt je hierdoor blijven verwonderen en een innovatieve/positieve bijdrage leveren aan je organisatie.

Gemeente Lelystad: Virtual Experience Lelystad
Door middel van Virtual Experience (=op een vernieuwende manier online iets ontdekken) hoe leuk is het om als jongere bij de gemeente Lelystad te werken.

Je start met het ontdekken/vaststellen van je talenten, vervolgens zie je welke werkzaamheden daarbij passen, daarna zie je een medewerker die deze werkzaamheden doet en hij/zij vertelt wat hij in het afgelopen jaar heeft geleerd/ontwikkelt.

Het werk wordt getoond door middel van een Virtual Reality filmpje. Dit ziet er als volgt uit: je loopt zelf door het gemeentehuis en ontmoet je nieuwe collega die het werk doet dat jij ook wil/gaat doen. Je collega leidt je rond op het werk en daarna werk je mee aan zijn werkzaamheden. Je kunt eindigen met een interview. (In het filmpje heb je een eigen avatar met jouw gezicht)

Gemeente Veenendaal: De Veense Verrassing
Elke team levert in het geheim een lijst aan met 10 deelnemers (jong & oud) en 5 mogelijke projecten (verrassingsopdrachten door werkgroep veense verrassing). 10 deelnemers ontvangen een kraskaart. Hij of zij krast het vak open en vindt een telefoonnummer. Je belt het telefoonnummer en hoort welke opdracht je deze dag krijgt. De challenge is om op de dag zelf in actie te komen. 4 x actie per jaar.

Gemeente Vlaardingen: De markt op voor samenwerking
Een digitale projecten-marktplaats waar vraag en aanbod samenkomen en waar mensen door middel van een profiel hun talenten en interesses kenbaar kunnen maken. Daarnaast is dit de plek waar projecten/klussen/vragen gepubliceerd worden. Op deze manier kun je voor je project/klus/vraag de talenten en het vakmanschap vinden dat nodig is.

De marktplaats is voor alle medewerkers van gemeente Vlaardingen. Hiermee willen we meer verbinding tussen jong en oud en binnen en buiten krijgen. Bovendien willen we de kennis van collega’s van buiten inzetten. Om dit te bereiken zijn alle projectteams multidisciplinair, volgen alle projecten een standaard stappenplan en wordt bij elk project iemand van buiten ingezet.

Ook wordt op locatie werken bevorderd en worden alle ambtenaren via dit platform gelinkt aan een bepaald gebied van Vlaardingen.

Aanbevolen voor u