Woensdag 6 december 2017 vond de tweede bijeenkomst van 3-2-1-co! plaats. In het muntgebouw te Utrecht werden er met meer dan 50 creatieven en medewerkers uit verschillende gemeenten oplossingen bedacht voor zes vraagstukken m.b.t. instroom jongeren. De eerste dag, op 8 november, stond in het teken van het verkennen van deze vraagstukken. In de bijeenkomsten van 3-2-1-Co! werken we in drie dagen toe naar experimenten die een bestaand vraagstuk moeten oplossen. Op 31 januari vindt de derde bijeenkomst plaats. Dan wordt er per vraagstuk een business case ontwikkeld.

Ynnovate “We rekken de hersenen vandaag op”.

Opening
Vandaag bedenken we op een verrassende manier nieuwe ideeën. In de ochtend is alles mogelijk. In de middag werken we de beste ideeën verder uit en bedenken we oplossingen voor de vraagstukken.

Er volgt een korte uitleg over de spelregels bij creatief denken.
– Stel je oordeel uit (geen ideeënkillers), open
– Surf mee op de ideeën van anderen, samen
– Geef extra aandacht aan naïeve ideeën, plezier
– Zorg voor privacy naar buiten, vertrouwen
Er volgt wat ochtendgymnastiek om iedereen even lekker wakker te schudden. Daarna verdeelt iedereen zich over  de ideeteams die per gemeente aan de slag gaan om  ideeën voor het vraagstuk van die gemeente te bedenken.

De zes vraagstukken
– Gemeente Veenendaal:
Hoe kunnen we jong en oud goed laten samenwerken?
– Gemeente Deventer:
Hoe kunnen we zorgen dat teammanagers staan te springen om gezamenlijk een grote groep jongeren aan te trekken.
– Gemeente Hengelo:
Hoe kunnen we de organisatie omtoveren tot een plek waar jongeren al hun ideeën kunnen realiseren?
– Gemeente Lelystad:
Hoe kunnen we zorgen dat alle jongeren bij de gemeente Lelystad willen werken?
– Gemeente Vlaardingen:
Hoe kunnen we jong en oud samen in verbinding met de stad krijgen?
– Gemeente Haarlemmermeer:
Hoe kunnen we zorgen dat jonge medewerkers alleen om de juiste reden onze organisatie verlaten?

Ideeën fase
Per gemeente worden ideeteams gevormd. Hierin wordt gebrainstormd over nieuwe ideeën. Ook wordt er bekeken of er wellicht goede voorbeelden zijn van organisaties waar het al wel goed werkt en waarom.

Groep Haarlemmermeer “We hebben 211 ideeën bedacht.”

De ideeën worden hierna verdeeld in ‘wow’ innovatief en opwindend, ‘now’ makkelijk uitvoerbaar en ‘how’ ideeën voor de toekomst. Uiteindelijk blijven de drie beste ideeën over. Deze worden door de groep verder uitgewerkt. De uiteindelijke ideeën worden getoetst door een testpanel van zes jongeren en experts. De feed-back wordt daarna door de groep verwerkt in een 2.0 versie van het concept.

Presentatie
Voor elke gemeente zijn de beste drie concepten  uitgewerkt. Door middel van een  ‘moodboard’ presenteren de gemeenten hun concepten aan de anderen en kunnen alle deelnemers de ideeën bekijken en reacties geven. Hierna nemen de zes gemeenten hun concepten mee terug naar de eigen organisatie. Zij krijgen de opdracht mee om de concepten ook in de eigen organisatie te testen en er een 3.0 concept voor te formuleren. Uiteindelijk kiezen ze er samen met de opdrachtgever één uit die ze meenemen naar de derde 3-2-1-Co dag op 31 januari.

Uitwerking naar een business case
Op 31 januari vindt de derde bijeenkomst plaats van 3-2-1-Co in Utrecht! Op deze dag zullen de business cases worden geschreven. Meld je snel aan om ook deze dag aanwezig te zijn!

Aanbevolen voor u