U een innovatief idee, wij maken het mogelijk!

Heeft u een innovatief idee op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling? En lukt het niet om met dit idee aan de slag te gaan óf wilt u het idee verrijken met kennis van andere professionals uit de gemeentelijke sector? Dan biedt ‘3-2-1-Co!, werken aan de Next Practice’ uitkomst!

Wat is het?

3-2-1-Co! is een actieve uitvraag naar innovatieve HR projecten bij gemeenten. We zijn inmiddels toe aan alweer de vierde editie van dit succesvolle concept. Wij roepen gemeenten op om hun innovatieve ideeën op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling bij ons in te dienen. Het innovatieve karakter, de  impact op de sector en de uitvoerbaarheid van het idee staan centraal bij de beoordeling.

De vier fasen van 3-2-1-Co!

Drie: Op zoek naar innovatieve HR ideeën op het gebied van organisatie- of persoonlijke ontwikkeling.
Twee: Samen met Ynnovate en andere professionals verrijken we de beste ideeën tijdens de 3-2-1-Co-dag op woensdag 24 mei 2017. – Aanmelden
Eén: De winnaars krijgen intensieve begeleiding om hun idee om te zetten naar een subsidiabel projectplan.
Co!: Aan de slag met de realisatie van het project binnen de voorwaarden van de innovatieve subsidieregeling van het A+O fonds Gemeenten. Binnen deze regeling wordt 50% van de kosten vergoed door het A+O fonds Gemeenten.

3-2-1-Co Finaledag

De finaledag van 3-2-1-Co op woensdag 24 mei is een uniek podium om te leren van de ideeën van andere gemeenten. Bovendien kun je samen met andere gemeentelijke professionals het idee verder uitwerken. De begeleiding op deze dag is in handen van Ynnovate. Tot slot belonen en faciliteren wij de tien finalisten met begeleiding door een deskundig bureau (keuze uit TNO, Kr8lab of Ynnovate).  De winnaar van de dag ontvangt 20 dagdelen begeleiding, de andere finalisten krijgen op 4 dagdelen. De begeleiding is erop gericht om de ideeën om te zetten naar subsidiabele projectplan en dus financiële ondersteuning voor de uitvoering van het project! Meld je hier aan voor de finaledag.

Belangrijke momenten 3-2-1-Co!

14 april: Deadline indienen van ideeën
24 mei: 3-2-1 Co dag!
Meld u aan voor de finaledag 3-2-1-Co! – AANMELDEN

A+O_54_321_Co-0506-2

Waarom 3-2-1-Co!?

De gemeentelijke sector wordt geconfronteerd met tal van uitdagingen zoals vergrijzing, de 3 decentralisaties en met minder mensen moet er meer werk worden verzet. Dit betekent dat er een beroep wordt gedaan op de innovativiteit van gemeenten. Wanneer het gaat om vernieuwende ideeën blijken gemeenten zeer actief. De uitdaging zit hem echter in het vertalen van deze ideeën naar de praktijk. Het A+O fonds wil gemeenten hierbij ondersteunen. Waarom? Door samen te werken kunnen we met elkaar de gemeentelijke sector verbeteren. Dat is de insteek van A+O fonds Gemeenten én de rode draad in het project 3-2-1-Co!

Aanbevolen voor u