Aan de slag met Functiecreatie

Waarom begin je als organisatie met functiecreatie? Er zijn tal van drijfveren te bedenken: Omdat het moet? Omdat we graag een voorbeeld willen zijn? Of omdat het fatsoenlijk is om mensen met een arbeidsbeperking kansen te bieden. In drie filmpjes vertellen Arie Piet (concernmanager Provincie Fryslân), Jos van der Knaap (Gemeentesecretaris Wijchen) en Gabrie van Steenvoorden (manager Werkse Delft) over hun drijfveren en ervaringen met functiecreatie.

Wat moet u vooraf weten?
In het kader van de ‘wet banenafspraak en quotumregeling’ wordt van overheidsorganisaties verwacht dat zij aan de slag gaan met functiecreatie. Specifiek voor de overheid zijn er aanvullende afspraken gemaakt over de te realiseren aantallen per overheidsorganisatie. De inhoud van de wet met praktijkgerichte toelichtingen is te vinden op de website van Locus. Zie ook:

Hoe gaat u te werk?
De pilots functiecreatie hebben veel voorbeeldmateriaal opgeleverd over de aanpak binnen overheidsorganisaties. Wilt u aan de slag met functiecreatie, dan helpen deze documenten u op weg:

Op zoek naar nog meer praktijkvoorbeelden, methoden, instrumenten en informatie over trainingen? Kijk dan ook eens op de website van SBCM.

Kansen creëren voor functiecreatie

Eén van de grootste uitdagingen bij functiecreatie is het creëren van draagvlak binnen de organisatie. De quickscan functiecreatie kan daarbij helpen. Met deze scan is het mogelijk om kansen te identificeren. Benieuwd hoe u de quickscan het beste kunt inzetten? SW-bedrijf Breed heeft de quickscan uitgevoerd binnen de gemeente Wijchen. Mary van de Looij van Breed deelt haar ervaringen.

Uit de pilots blijkt verder dat het belangrijk is om het gesprek over functiecreatie goed te voeren en bezwaren om te buigen. Wij hebben daarom de belangrijkste (tegen)argumenten in kaart gebracht. Download de argumentenkaart functiecreatie.

Hoeveel afdelingen betrek je in het proces? En welke?
Hoe ver en diep ga je als je met de quickscan functiecreatie begint? Uit de pilots functiecreatie bij gemeenten en provincies komen verschillende antwoorden. De gemene deler is: beleidsafdelingen waren het startpunt voor de uitvoering van de quickscan. Wat betekent de focus op het beleidswerk voor de SW-organisaties? Moet je andere dingen kunnen en weten dan wanneer je in een productieomgeving een quickscan uitvoert? Lees daarover een interview over ‘Anders kijken’ en de procesinterviews van Drenthe en Wijchen.

De gemeente Delft, ook deelnemer aan de pilot functiecreatie,  is een regiegemeente. Suzan Bos, HRM manager Delft, legt uit welke keuzes deze gemeente  heeft gemaakt en vertelt over de verrassende mogelijkheden van functiecreatie. De uitkomst van de tweede fase in Delft  is te vinden in het document bedrijfsadvies functiecreatie. Download ook de oplegger.

Na het uitvoeren van de quickscan gaat het om het preciezer kijken binnen welke afdeling(en) een verdiepingsslag valt te maken. De quickscan heeft de kansen geïdentificeerd. Nu gaat het om onderzoek op één of meerdere plekken naar hoe de functie eruit komt te zien, aan welke eisen de toekomstige medewerker moet voldoen en wat het oplevert om de functie in te vullen. (zie ook voorbeeld vacaturetekst Drenthe en Wijchen)

Voor het berekenen van de opbrengsten heeft SBCM een businesscase ontwikkeld. De gemeente Delft heeft met dit instrument gewerkt. Edward den Heeten van Werkse! vertelt over het werken met de businesscase.
Download de businesscase van gemeente Delft.

Aan het werk: de functies

De pilots functiecreatie bij gemeenten en provincies hebben ook daadwerkelijk werkplekken opgeleverd voor mensen met een arbeidsbeperking. Benieuwd naar de ervaringen van deze medewerkers? Wat er geleerd is en welke stappen er zijn gezet? Bekijk dan de filmpjes van medewerkers en projectleiders over functiecreatie. (filmpjes volgen nog)

Begeleiding op de werkplek
Mensen zijn geplaatst en aan het werk. Hoe nu verder? Hoe kun u hen nu goed begeleiden? Vooral op maat want iedere medewerker heeft zijn eigen kenmerken en gebruiken. Bert van Boggelen van de Normaalste zaak, pleit voor deze kennen en dan vooral loslaten. Soms is een concrete handreiking bij de begeleiding wel handig. Tips hiervoor staan in de begeleidingskaarten van SBCM.

Aanbevolen voor u