De HR ambitie 2020 is hoog. Dat is de uitkomst van de verkenning door het CAOP naar de rol van HR in 2020. Deze ambitie houdt in dat HR zich meer als strategisch partner voor bestuur en management zal moeten opstellen, HR zal moeten verzakelijken, flexibeler opereren, zich proactief opstellen, de werkzaamheden verbinden met het primaire proces, de HR aanpak meer onderbouwen met ‘harde’ gegevens en zich moeten ontwikkelen tot een breed inzetbare organisatieadviseur.

Om deze ontwikkelingen te faciliteren adviseert CAOP een HR-professionaliseringsagenda waarin opgenomen is: positionering van HR, opleidingen en cursussen faciliteren, leren van ervaringen door middel van bijeenkomsten en het inrichten van professionele netwerken om kennis en ervaringen te delen.

Het onderzoek naar de rol van HR in 2020 is uitgevoerd in opdracht van het A+O fonds Gemeenten en VNG. Het rapport benoemt een aantal trends waar gemeenten en HR mee worden geconfronteerd:

  • Decentralisaties in het sociale domein
  • Overhevelen van gemeentelijke taken naar andere actoren en burgers (participatiesamenleving)
  • Bezuinigingen op budget van gemeenten
  • Noodzaak om medewerkers flexibel in te zetten
  • Vergroten van dienstverlening waarbij selfservice en digitalisering een belangrijke rol spelen.

Download het rapport Advies HR Gemeenten 2020

Lees ook het artikel wat is verschenen in het A+O Magazine.

Aanbevolen voor u