Op deze pagina kun je je inschrijven voor het derde college De Kansen uit de vierdelige mini-cursus Omgevingswet voor OR-leden. Na de collegereeks ben je helemaal up-to-date en uitgerust om jouw werk met betrekking tot de Omgevingswet aan te pakken. De cursus geeft je namelijk actuele kennis, concrete adviezen en praktische handvatten. De colleges volgen een logische opbouw en in elke online sessie behandelt een deskundige gastspreker een specifiek onderdeel. Wie een volledige update wil, meldt zich aan voor alle vier de colleges. Je opgeven voor losse colleges kan ook.

De collegereeks is een gezamenlijk initiatief van de A&O-fondsen Gemeenten, Waterschappen en Provincies en de bonden CNV, FNV en CMHF.

Voor wie

Deze collegereeks is speciaal bedoeld voor OR-leden en kaderleden van de bonden die aangesloten zijn bij de sector Gemeenten, Waterschappen of Provincies en die interesse hebben in en/of zich goed willen voorbereiden op de naderende inwerkingtreding van de wetswijziging en aan de slag willen met de Omgevingswet. Deelname aan de collegereeks is voor iedereen in de genoemde sectoren kosteloos.

De Werking - College III

Dinsdag 9 maart 09.00 – 10.30 uur

Gastspreker: Tinka van Vuuren

Tinka licht toe wat de wet voor mogelijkheden en kansen biedt voor medewerkers die richting willen geven aan hun loopbaan.

  • 08.45 – 09.00 - Digitaal ontvangst
  • 09.00 – 09.10 - Welkom en introductie programma– Annemie van Loon
  • 09.10 – 09.45 - Gastspreker presentatie met moderator
  • 09.45 – 09.55 - Korte break
  • 09.55 – 10.30 – Vervolg met Q&A via moderator

Programma collegereeks

Het programma is opgebouwd langs 4 onderwerpen die elkaar logisch opvolgen.

  • College 1 - De Bedoeling door Gelinde Groeneveld - dinsdag 2 maart
  • College 2 – De Werking door Regina Koning - donderdag 4 maart
  • College 3 – De Kansen door Tinka van Vuuren - dinsdag 9 maart
  • College 4 – Aan de slag door Anton Willemsma - donderdag 11 maart

De online colleges vinden telkens plaats in de ochtend van 09.00 tot 10.30 uur. Na het laatste college praten we na met ervaren OR-leden. Zij delen hun ervaringen, best practices, tips en vertalen hun inzichten naar de werkvloer. In alle colleges komen ook de vragen uit de chat aan bod.

Klik hieronder voor informatie over het programma, de tijden, de colleges en sprekers.


Aanmelden voor dit college is niet langer mogelijkCNV FNV CMHF logo 1000
AO-fondsen-drie-fondsen-footer-webinars website footer

Misschien vind je dit ook interessant