In het voorjaar van 2021 organiseren A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen gezamenlijk een serie van vijf lunchwebinars. Tijdens elk webinar staat een actueel HR-thema centraal, de thema’s zijn: Employability, Mobiliteit, Leren & ontwikkelen, Tevredenheid, betrokkenheid & bevlogenheid en Technologische ontwikkelingen.

A&O fondsen Webinar 3 - Leren & ontwikkelen, donderdag 18 maart van 12.30-13.30 uur

Hoe is het gesteld met de leercultuur binnen gemeenten, provincies en waterschappen? Welke leeractiviteiten ondernemen medewerkers en wat zijn hiervan de opbrengsten? Hoe stimuleer je het leergedrag in organisaties en hoe behaal je een optimaal leerrendement?

A&O fondsen Webinars

Voorafgaand aan ieder webinar wordt er een paper gepubliceerd met de resultaten uit het WERKonderzoek toegespitst op de informatie uit de decentrale overheden. Tijdens het webinar presenteren de onderzoekers kort de uitkomsten. Een gastspreker reflecteert vervolgens op de resultaten en vertaalt deze naar praktische tips en handvatten voor beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Aan het einde van elk webinar worden de vragen van de deelnemers beantwoord.

Voor wie zijn de webinars?

De serie lunchwebinars is bestemd voor P&O’ers, vertegenwoordigers medezeggenschap, managers en andere professionals betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid binnen een gemeente, provincie of waterschap. Deelnemen aan de webinars is gratis voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen.

AO-fondsen-drie-fondsen-footer-webinars website footer

Inschrijven voor dit evenement?

Login of maak een account aan.

Misschien vind je dit ook interessant