Van 9 tot en met 11 februari 2021 organiseert A&O fonds Gemeenten de Gezond & Veilig Werken Week. Iedere dag een ander thema: vitaliteit, thuiswerken/hybride werken en gezond & veilig werken.

Maak jij gebruik van de Arbocatalogus gemeenten?

Je kunt stemmen tot 31-01-2021 12:00:00

Dag van Gezond en Veilig Werken op orde

Door het coronavirus is gezond en veilig werken nog belangrijker geworden. De fysieke en mentale gezondheid van collega’s vraagt aandacht. Een ergonomische thuiswerkplek en bewegen maar ook slaap en gezonde voeding zorgen ervoor dat je je lichamelijk goed voelt. Aandacht voor de mentale gezondheid zoals sociaal contact, omgaan met werkdruk, stellen van grenzen tussen werk en privé, maar ook agressiepreventie op straat, aan de telefoon of via social media is nodig.

Arbocatalogus

Voor een groot deel zijn dit binnen het Arbovak bekende onderwerpen. De sector gemeente heeft een Arbocatalogus werkdruk, agressie en beeldschermwerk. Deze is dit jaar positief getoetst door de Inspectie SZW. De arbocatalogus is een website vol met informatie over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. In de catalogus lees je wat ten minste wordt verwacht bij de aanpak van een arbeidsrisico. Dit kunnen beschrijvingen zijn van technieken en methoden, normen en praktische handleidingen voor veilig en gezond werken. Ook is er een inspiratie toolkit met middelen om aan de slag te gaan met werkdruk en Agressie.

RI&E corona

Het coronavirus bracht echter ook nieuwe risico’s waardoor gemeenten nieuwe maatregelen moesten nemen voor infectiepreventie. Hierbij is specifieke aandacht nodig voor functies die contact hebben met burgers die mogelijk agressief gedrag kunnen laten zien. De risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is een middel om risico’s te inventariseren en de risico beperkende maatregelen te beschrijven. In de nieuw ontwikkelde gemeente specifieke RI&E corona wordt ingegaan op specifieke corona gerelateerde risico’s en maatregelen die genomen kunnen worden.

In deze sessie gaan we in gesprek met twee gemeenten en een expert over hoe de RI&E corona, het GIR en de Arbocatalogus kunnen helpen in de context van thuiswerken, werkdruk en agressie. Hoe kun je de RI&E, GIR en de Arbocatalogus inzetten om gezond en veilig werken te stimuleren?

Wat is de Gezond en Veilig Werken Week?

Wil jij je werk met plezier doen en de vele veranderingen kunnen volgen? Dan is het belangrijk dat jij je fit en vitaal voelt. Juist in deze tijden van veel thuiswerken. We vinden gezond en veilig werken allemaal belangrijk maar toch is het soms lastig daar bewust naar te handelen! Bewegen, sociale verbinding en werk-privé-balans zijn topics die jouw werkplezier kunnen beïnvloeden.

Hoe kun jij als Arbo professional je collega’s hier zo goed mogelijk bij ondersteunen? En hoe krijg jij het voor elkaar een cultuur te creëren waar aandacht voor gezond & veilig werken en vitaliteit normaal is? En hoe ziet de toekomst van het hybride werken eruit?

De hele week zijn er korte filmpjes beschikbaar om te bekijken. En drie dagen staat er een live sessie op het programma waarin volop interactie mogelijk is.

Inschrijven voor dit evenement?

Login of maak een account aan.

Misschien vind je dit ook interessant