De komst van de Omgevingswet vraagt om op een integrale manier te kijken naar de opgaven. Dit vraagt van medewerkers een andere manier van werken en samenwerken op verschillende niveaus: samenwerken binnen de gemeente, samenwerken met bewoners & bedrijven en samenwerken in de regio.

Wat verandert er met de komst van de Omgevingswet? En wat betekent dit voor de gemeente en voor jou als medewerker? Wat vraagt het samenwerken op de verschillende niveaus van jou als professional? Hoe geef je samenwerking goed vorm en welk gedrag hoort daar wel of niet bij?

Eén leernetwerk, vier bijeenkomsten

Tijdens het regionale leernetwerk ‘Samenwerken en de Omgevingswet’ ga je samen met vakgenoten op zoek naar antwoorden. Dit leernetwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk één dag. De bijeenkomsten duren van 10.00-16.00. De sessies vinden plaats op 3 september, 8 oktober, 5 november en 3 december 2020 in regio Leiden.

Via het formulier onderaan de pagina kun je jezelf aanmelden voor het leernetwerk.

We willen je dringend verzoeken om op tijd aanwezig te zijn. Het is de bedoeling dat je bij alle bijeenkomsten aanwezig bent.

Wat leer je tijdens het leernetwerk?

  • heb je meer kennis van en inzicht in wat de Omgevingswet betekent voor de gemeente en voor jezelf
  • heb je meer inzicht in wat samenwerken in relatie tot de Omgevingswet van je vraagt als professional (houding en gedrag)
  • heb je ervaren wat de succes/faalfactoren zijn voor een goede samenwerking en hoe jij dit concreet kunnen toepassen in je werk

Programma

Voorafgaand aan de leerkring vindt een digitale intake plaats waar jij jouw specifieke leervragen kunt aangeven. Aan de hand daarvan wordt het programma verder aangescherpt. Het leernetwerk bestaat uit 4 bijeenkomsten van elk één dag. Tijdens elke bijeenkomst staat een van de niveaus van samenwerken centraal.

  • Bijeenkomst 1: Inhoud Omgevingswet en samenwerkingsvaardigheden
  • Bijeenkomst 2: Samenwerking binnen de gemeente
  • Bijeenkomst 3: Samenwerking met burgers & bedrijven
  • Bijeenkomst 4: Samenwerking in de regio

Elke bijeenkomst bestaat uit de elementen luisteren, delen, ervaren en reflecteren. De werkvorm verschilt per bijeenkomst.

Doelgroep medewerkers uit fysiek domein

Medewerkers van gemeenten en gemeentelijke organisaties die te maken gaan krijgen met de Omgevingswet. Zoals medewerkers die zich bezig houden met dienstverlening aan de balie of die werkzaam zijn op het gebied van ontwikkeling, inrichting, beheer, toezicht of handhaving en vanuit die taken regelmatig samenwerken met bewoners en medewerkers van partners uit de keten. Het leernetwerk is niet bestemd voor programma-managers, projectleiders of HR.

Waar en wanneer

3 september, 8 oktober, 5 november en 3 december in regio Leiden, van 10.00 tot 16.00 uur.

Begeleiding en deelnemers

Het leernetwerk wordt begeleid door twee trainers/leercoaches die zowel op de inhoud van de Omgevingswet als op verandermanagement zeer ervaren zijn.

Er kunnen 20 personen deelnemen per leernetwerk (max. 2 deelnemers per organisatie).

Kosteloos deelnemen

Deelnemers kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Alleen wanneer een deelnemer niet aanwezig kan zijn en zich niet tijdig afmeldt, worden er kosten in rekening gebracht (€ 150,- per bijeenkomst). Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de start van elke bijeenkomst. Het is niet mogelijk om een vervanger te sturen. Bekijk hier de voorwaarden. Je kunt jezelf inschrijven via het formulier hieronder.

Meer informatie

Voor meer informatie over de organisatie van de leernetwerk neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30. Bij inhoudelijke vragen neem contact op met Esther Loozen, projectleider Omgevingswet via esther.loozen@aeno.nl.

Inschrijven voor dit evenement?

Login of maak een account aan.

Misschien vind je dit ook interessant