Innovatie is voor gemeenten belangrijk geworden om goed in te kunnen spelen op vraagstukken en uitdagingen. Denk daarbij aan verkeersmobiliteit, armoedebestrijding en (actueel) het verwerken van de grote hoeveelheid steunaanvragen voor zelfstandige ondernemers door de coronacrisis. Bij innovatie gaat het vaak om het inzetten van nieuwe technologie, zoals artificial intelligence bij het vegen van straten.

Nieuwe methoden zoals het gebruik van serviceformules voor het verbeteren van dienstverlening. De verwachting is dat deze digitale ontwikkelingen een forse impact gaan hebben op de manier waarop gemeenten (zowel de ambtenarij als de politiek) functioneren. In veel gemeenten zijn inmiddels innovatie-adviseurs aangesteld of zijn medewerkers actief met innovatie aan de slag gegaan.

AO Innovatie Serviceformules

In de praktijk blijkt echter dat innoveren niet eenvoudig is. Vaak komen innovatieprojecten niet veel verder dan experimenten en proof of concepts. Concrete implementatie en daadwerkelijk het verschil maken voor inwoners blijkt vaak lastig te realiseren. Het is een lange weg, te midden van de complexiteit van de gemeentelijke organisatie.

Op dinsdag 14 juli organiseert A&O fonds Gemeenten een online minicollege over innovatie. Het college wordt verzorgd door Thijs Homan. Hij behandelt hierbij het thema innovatie vanuit een organisatiekundige invalshoek. Ook gebruikt hij de inzichten in gemeentelijke veranderdynamieken die uit het onderzoek ‘De Veranderende Gemeente’ naar voren zijn gekomen.

Het programma

Het minicollege is een webinar. Daarbij schetst Thijs een aantal perspectieven op innovatie, waarbij hij zich vooral richt op de veranderkundige kant ervan. Hoe krijg je innovatie gedragen en geïmplementeerd, in een gemeentelijke setting waarbij er al tal van andere verander- en ontwikkeltrajecten bezig zijn? Hij gaat in op de vraag in hoeverre innovatie eigenlijk wel te managen en te organiseren is. Daarbij komt de vraag aan bod waar innovatie eigenlijk vandaan komt. Ontstaat innovatie eigenlijk wel door goed innovatiemanagement?

Mario Kieft begeleidt het webinar. Tijdens en na het inhoudelijke college is er gelegenheid voor discussie en het stellen van vragen.

Voor wie

Het Online Minicollege Innovatie is bestemd voor gemeentelijke innovatie-adviseurs en iedereen die actief is als trekker van een innovatie in gemeentelijke organisaties of gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Is dit minicollege (ook) interessant voor een collega? Informeer hem of haar hier dan over.

AO Innovatie DVG Thijs Homan

Begeleiding

Prof. Dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft van de Open Universiteit Nederland begeleidden het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Thijs Homan is emiritus hoogleraar Implementation & Change Management bij de Open Universiteit Nederland en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Hij is auteur van de diverse boeken, zoals: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren. Mario Kieft is universitair hoofddocent organisatie-ontwikkeling en verandering bij de Open Universiteit Nederland en zelfstandig adviseur.

Deelnemen

Je kunt kosteloos deelnemen aan deze online-sessie. Log in met je account en meld je via onderstaand inschrijfformulier aan. Je kunt dit het beste via de internetbrowser Chrome, Firefox en Edge doen en niet via Internet Explorer. Na het inschrijven, ontvang je een bevestiging per e-mail en een aantal dagen voor het evenement wordt de link naar de Zoom-sessie toegestuurd.

Meer informatie

Het Online Minicollege Innovatie maakt deel uit van het programma Digitale Transformatie onderdeel Accelereren met Innoveren van A&O fonds Gemeenten. Vanuit dit programma vindt ook het onderzoek Verkenning Impact digitalisering op bedrijfsvoering financiën, het onderzoek Skills Datagedreven Werken en de Innovatiegroep Chatbot Verhuizen plaats. Voor meer informatie hierover neem je contact op met Renz Davits, programmamanager Digitale Transformatie, via renz.davits@aeno.nl.

Hier vind je meer informatie over De Veranderende Gemeente.

Voor informatie over de organisatie van het online mini-college, de chat-sessie en andere evenementen van het A&O fonds, neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Wij Werken Week Limburg Bril 1600

Vervolgsessie op 9 september: De koppen bij elkaar steken als innovatie-adviseurs

Uit de contacten die wij als A&O fonds Gemeenten met innovatie-adviseurs hebben, blijkt dat zij vaak redelijk solistisch bezig zijn in hun gemeente. De geavanceerde kennis die nodig is om met de nieuwste digitale ontwikkelingen bezig te zijn, hebben ze binnen hun gemeente relatief weinig ‘counterparts’ om op niveau mee te kunnen sparren. Ook het heel open kunnen delen van de ervaringen met alle ups en downs van het innovatiewerk, blijkt vaak lastig.

Juist deze observaties hebben A&O-fonds Gemeenten er toe gebracht om – naast het mini-college – ook het initiatief te nemen om ‘de koppen eens goed bij elkaar te steken’. Dit, door het faciliteren van een online dialoog van de innovatie-adviseurs onder elkaar. Waarbij men ervaringen kan uitwisselen, elkaar vragen kan stellen en leermomenten kan delen. Volgens ons lijkt het daarbij vooral nuttig te zijn, om het met elkaar te hebben over de niet-inhoudelijke kant van het werken aan digitalisering en innovatie. Dus niet over de technische kant van Blockchain, maar over ‘wat maak ik mee als ik daarover met mijn collega’s in mijn gemeente in gesprek ga? Waarom is dat implementeren van succesvolle experimenten nou zo lastig? Wat werkt in dit verband wel en wat moet je absoluut niet doen? Hoe organiseer je voldoende steun voor je plannen?’

Het minicollege van 14 juli wordt dus opgevolgd door een gezamenlijke chat-sessie over de ervaringen die de innovatie-adviseurs (en anderen die zich bezighouden met digitale innovatie) in hun praktijk hebben. Dit met het doel om de positie van innovatie-adviseurs gezamenlijk te verkennen, van elkaar te leren en onderling tips en leerervaringen te delen.

Deze chat-sessie over de praktijkervaringen met het digitaal innoveren van gemeenten is op woensdagmiddag 9 september van 15.00 tot 16.30 uur. Voor deze online sessie volgt nog een programma en een uitnodiging. Je bent bij deze van harte uitgenodigd. Je kunt je hiervoor op een later moment aanmelden via www.aeno.nl. Houd de website dus in de gaten.

Inschrijven voor dit evenement?

Login of maak een account aan.

Misschien vind je dit ook interessant