Om leidinggevenden te ondersteunen bij de verandering die de Omgevingswet vraagt, bieden A&O fonds Gemeenten en A&O fonds Waterschappen een unieke mogelijkheid om in één ochtend kennis, inzicht en gereedschap hiervoor te krijgen. In deze intensieve online workshop nemen we je in vogelvlucht mee langs de belangrijkste punten van de Omgevingswet. Wat de veranderingen betekenen voor jouw medewerkers en hoe jij daar mee aan de slag kunt gaan.

Wat steek je er van op?

Aan het einde van de bijeenkomst:

  • Weet je wat de Omgevingswet (in vogelvlucht) inhoudt
  • Heb je inzicht wat de doelen van de Omgevingswet betekenen voor jouw medewerkers
  • Heb je duidelijkheid over wat jouw rol is als leidinggevende in de veranderingen die de Omgevingswet vraagt
  • Heb je gereedschap om je rol in te kunnen vullen
  • Heb je samen met andere leidinggevenden ervaringen gedeeld en geoefend

Programma

08.30 - 09.00
Inloop
09,00 - 09.40
Welkom en beantwoording van gestelde vragen n.a.v. filmpjes
09.40 - 09.45
Korte break
09.45 - 10.45
Competenties
10.45 - 11.00
Pauze
11.00 - 11.25
Rol Leidinggevende
11.25 - 11.30
Afsluiting
11.30 - 12.00
Nazit - gelegenheid voor vragen van deelnemers

Voor wie en doel

Deze workshop is nadrukkelijk bedoeld voor direct leidinggevenden, werkzaam bij gemeenten of waterschappen. Het doel van het werkatelier is dat je met de nieuwe kennis over de Omgevingswet je medewerkers straks beter kunt voorbereiden en begeleiden op de invoering van de Omgevingswet.

Voorbereiding & groepsindeling

Het werkatelier verloopt geheel online en werkt ook met break-out sessies. Na aanmelding wordt elke deelnemer daarvoor in een groep ingedeeld. Om het maximale voor de deelnemers uit dit online werkatelier te kunnen halen, vragen we enige zelfstudie en een aantal voorbereidende acties.

Twee weken voor aanvang ontvangen de deelnemers daarvoor ter bestudering:

  • Een aantal video's
  • De competentie gespreksstarter Veranderprofielen
  • Een formulier om vooraf vragen in te leveren

Trainers

Begeleiders van de online werkatelier zijn Wim Tijssen en Sanne van Deursen.

Werkatelier op aanvraag

We organiseren ook - online of fysieke - werkateliers op aanvraag. Mocht je hier interesse in hebben:

Kosteloos deelnemen

Deelnemers kunnen kosteloos deelnemen aan deze bijeenkomst. Om deelnemers ruim de tijd te geven voor de voorbereidingsopdrachten hanteren we een sluitingstermijn van 2 weken. Aanmelden kan daardoor tot en met maandag 28 september. Om voldoende aandacht en interactie te kunnen garanderen, is het maximaal aantal deelnemers op 24 personen vastgesteld.

Deze bijeenkomst is bijna vol. Mocht aanmelden niet meer lukken en wil je wel graag mee doen, dan kun je je ook aanmelden voor het online werkatelier op 17 november (sluiting 2 november) of 1 december (sluiting 23 november).

Voor meer informatie over de organisatie van de leernetwerk neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30. Bij inhoudelijke vragen neem contact op met Annemie van Loon Esther, projectleider Omgevingswet via fd@aeno.nl

Op onze website lees je meer over de activiteiten van A&O fonds Gemeenten in het thema van de Omgevingswet.

Inschrijven voor dit evenement?

Login of maak een account aan.

Misschien vind je dit ook interessant