Als programmamanager in de gemeente sta je (met je team) aan de lat om een ambitie te realiseren. Het succes is sterk afhankelijk van de samenwerking met partijen, waaronder je eigen organisatie. Juist deze samenwerking blijkt vaak lastig. In de online sessie op 6 november van 09.00 tot 12.00 uur kijken we vanuit een ‘systemische bril’ naar deze samenwerking.

Welke (dis)functionele patronen zijn er, wat drijft ze en hoe kun je ze beïnvloeden? Dat doen we aan de hand van door de deelnemers ingebrachte vraagstukken uit de dagelijkse praktijk van gemeenten. Je kunt je, samen met de counterpart in de lijnorganisatie, nu aanmelden voor deze online sessie.

Systemische blik op de samenwerking

Door de vraagstukken die in de samenwerking spelen vanuit het perspectief van het totale systeem te bezien, kun je beter inzicht krijgen in de (disfunctionele) patronen die daar zijn ontstaan. Door deze patronen te analyseren en daarbij de drijvende krachten daarvoor te onderzoeken, kom je bestendige – en vaak onverwachte – oplossingsrichtingen. Het Systeemdenken is daarmee een manier die helpt om beter te kunnen omgaan met de complexe dynamiek tussen en binnen gemeenten.

Anders kijken naar jouw samenwerking in gemeente

In deze online sessie maak je kennis met de basisbeginselen van het systeemdenken en oefenen we door vanuit systemisch perspectief naar aspecten van de samenwerking tussen programma- en lijnorganisatie te kijken. Nadien kun je beter bepalen of deze benadering een waardevolle toevoeging is aan je repertoire als programma- of lijnmanager om je hierin verder te verdiepen. We adviseren je om mee te doen als duo, als counterparts vanuit programma- en lijnorganisatie voor hetzelfde (thema)programma.

Praktische informatie

  • De online sessie is op 6 november van 9.00 tot 12.00 uur, via de Zoom-app op pc, laptop of tablet.
  • Bij voorkeur doe je mee als duo dat samenwerkt aan een gezamenlijk vraagstuk, met een van jullie als vertegenwoordiger vanuit het programma en de ander uit de lijnorganisatie.
  • Met behulp van voorbereidend materiaal uit je gemeente vragen we om je/jullie je alvast te verdiepen in het gedachtegoed van systeemdenken en na te denken over een actueel vraagstuk in jouw praktijk. We schatten in dat dat ongeveer een uur kost.
  • Zowel technische instructies om mee te doen met de sessie als inhoudelijk voorbereidingsmateriaal ontvang je ruim van tevoren.

Aanmelden

Je kunt je kosteloos aanmelden via het inschrijfformulier onder aan de pagina. Na het inschrijven volgt de verdere informatie via de e-mail. Er kunnen maximaal 20 deelnemers (of 10 duo's) meedoen.

Meer informatie

De sessie wordt begeleid door Jacqueline van Gils en Steven van Luipen, beiden met ruime ervaring in het leren en ontwikkelen op het gebied van leiderschap en samenwerking bij publieke projecten en programma’s.

Inschrijven voor dit evenement?

Login of maak een account aan.

Misschien vind je dit ook interessant