Innovatie wordt voor gemeenten steeds belangrijker om goed in te kunnen spelen op complexe vraagstukken en uitdagingen. Denk daarbij aan verkeersmobiliteit, armoedebestrijding en (actueel) het verwerken van de grote hoeveelheid steunaanvragen voor zelfstandige ondernemers door de coronacrisis. Bij gemeentelijke innovatie gaat het meer en meer om het inzetten van nieuwe digitale technologie, zoals artificial intelligence bij het vegen van straten en het toepassen van nieuwe methoden zoals het gebruik van serviceformules voor het verbeteren van dienstverlening.

In veel gemeenten staat de verdergaande digitalisering dan ook hoog op de lijstjes met verander- en ontwikkeltrajecten. De verwachting is dat deze digitale ontwikkelingen een forse impact hebben op de manier waarop gemeenten (zowel de ambtenarij als de politiek) functioneren. In veel gemeenten zijn inmiddels innovatie-adviseurs aangesteld of zijn medewerkers actief met innovatie aan de slag gegaan.

AO organisatieontwikkeling DVG Tab2 Ragfijn 720x1080

In de praktijk blijkt dat innoveren niet eenvoudig is. Vaak komen innovatieprojecten ondanks veel goede bedoelingen niet veel verder dan experimenten en proof of concepts. Concrete implementatie en echt het verschil maken voor inwoners blijkt vaak lastig te realiseren. De complexiteit en continue dynamiek van de gemeentelijke organisatie maakt dat digitale innovatie vaak een lange weg is.

Op 14 juli 2020 vond het online Minicollege Innovatie plaats, dat werd verzorgd door Thijs Homan. Hierin is het thema innovatie behandeld vanuit een organisatiekundige invalshoek. Ook zijn veel inzichten gebruikt in de gemeentelijke veranderdynamieken uit het onderzoek ‘De Veranderende Gemeente’.

Online sessie 'De koppen bij elkaar steken als innovatie-adviseurs'

Als vervolg op dit minicollege organiseert het A&O fonds op woensdagmiddag 9 september 2020 de online chatsessie 'De koppen bij elkaar steken als innovatie-adviseurs'. Deze online sessie is bedoeld om als innovatie-adviseurs onder elkaar ervaringen te uitwisselen. Wat maak je allemaal mee als je nieuwe ideeën en concepten probeert te implementeren? Hebben anderen die ervaringen ook? Waar loop je tegenaan? Maar ook: wat is het ‘geheim van de smid’ om successen te boeken?

Voor wie

Deze online chatsessie is bedoeld voor gemeentelijke innovatie-adviseurs en iedereen die actief is als trekker van een innovatie in gemeentelijke organisaties of gemeentelijke samenwerkingsverbanden. Is deze online sessie (ook) interessant voor een collega? Informeer hem of haar hier dan over.

Wat gaan we doen?

Deze chatsessie gaat over de ervaringen die de innovatie-adviseurs (en anderen die zich bezighouden met digitale innovatie) in hun praktijk hebben. Dit met het doel om gezamenlijk de positie van innovatie-adviseurs te verkennen, van elkaar te leren en onderling tips en leerervaringen te delen. Bij dit (digitale) gesprek maken wij gebruik van de Synthetron-tool.

Tijdens de chatsessie krijg je een aantal thematieken en vragen voorgelegd. Deze zijn bedoeld om het onderlinge gesprek op gang te brengen. Je kunt vervolgens op elkaars reacties reageren, deze aanvullen of andere thematieken aansnijden. Ook word je gevraagd in hoeverre je de zaken, die in het gesprek naar voren worden gebracht, herkent in je eigen praktijk. Gaat het bij jou ook zo? Of heb je andere ervaringen? De software zorgt er vervolgens voor dat die zaken die het méést worden herkend, uit het gesprek worden gefilterd en in een rapportage worden gezet. Zo ontwikkelen de deelnemers samen met elkaar een overzicht van de belangrijkste zaken die ze in hun eigen praktijk als digitale adviseurs tegenkomen.

Toelichting

Uit de contacten die wij als A&O fonds Gemeenten met innovatie-adviseurs hebben, blijkt dat zij in hun gemeente vaak relatief solistisch bezig zijn. De geavanceerde kennis die nodig is om met de nieuwste digitale ontwikkelingen bezig te zijn, maakt dat ze innen hun gemeente relatief weinig ‘counterparts’ hebben om ‘op niveau’ mee te kunnen sparren. Ook het heel open kunnen delen van de ervaringen met alle ups en downs van het innovatiewerk, blijkt vaak lastig.

Juist deze observaties hebben A&O fonds Gemeenten er toe gebracht om – naast het mini-college – ook het initiatief te nemen om ‘de koppen eens goed bij elkaar te steken’. Dit, door het faciliteren van een online dialoog van de innovatie-adviseurs onder elkaar. Waarbij men ervaringen kan uitwisselen, elkaar vragen kan stellen en leermomenten kan delen. Volgens ons lijkt het daarbij vooral nuttig te zijn, om het met elkaar te hebben over de niet-inhoudelijke kant van het werken aan digitalisering en innovatie. Dus niet over de technische kant van Blockchain, maar over ‘wat maak ik mee als ik daarover met mijn collega’s in mijn gemeente in gesprek ga? Waarom is dat implementeren van succesvolle experimenten nou zo lastig? Wat werkt in dit verband wel en wat moet je absoluut niet doen? Hoe organiseer je voldoende steun voor je plannen?’

Het is zeker niet ondenkbaar, dat er tijdens de online-dialoog van 9 september bepaalde thematieken of onderwerpen naar voren komen, die nader uitgewerkt mogen worden of die meer aandacht verdienen. Als dat zo is, dan gaat het A&O fonds hiermee aan de slag. Bijvoorbeeld door het organiseren van volgende online-dialoogsessies, die toegespitst zijn op één of enkele specifieke thematieken.

AO Innovatie DVG Thijs Homan

Begeleiding

Prof. (em.) Dr. Thijs Homan en drs. Mario Kieft van de Open Universiteit Nederland begeleidden het leer- en onderzoekstraject De Veranderende Gemeente. Thijs Homan is emiritus hoogleraar Implementation & Change Management bij de Open Universiteit Nederland en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring, zowel in gemeentelijke organisaties als in veel andersoortige organisaties. Hij is auteur van de diverse boeken, zoals: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren. Mario Kieft is universitair hoofddocent organisatie-ontwikkeling en verandering bij de Open Universiteit Nederland en zelfstandig adviseur.

Deelnemen

Je kunt kosteloos deelnemen aan deze online chatsessie. De resultaten van de sessie worden met alle deelnemers kosteloos gedeeld.

Log in met je account en meld je via onderstaand inschrijfformulier aan. Na het inschrijven, ontvang je binnen 30 minuten een bevestiging per e-mail en een aantal dagen voor het evenement wordt de link naar de online sessie toegestuurd.

Meer informatie

Deze online chatsessie maakt deel uit van het programma Digitale Transformatie onderdeel Accelereren met Innoveren van A&O fonds Gemeenten. Vanuit dit programma vindt ook het onderzoek Verkenning Impact digitalisering op bedrijfsvoering financiën, het onderzoek Skills Datagedreven Werken en de Innovatiegroep Chatbot Verhuizen plaats. Voor meer informatie hierover neem je contact op met Renz Davits, programmamanager Digitale Transformatie, via renz.davits@aeno.nl.

Hier vind je meer informatie over De Veranderende Gemeente.

Voor informatie over de organisatie van de chat-sessie en andere evenementen van het A&O fonds, neem je contact op met het secretariaat van het A&O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Inschrijven voor dit evenement?

Login of maak een account aan.

Misschien vind je dit ook interessant