Een stijging tot 5,6%: historisch hoog maar niet terug bij af.

T-splitsing bij de aanpak van het verzuim in gemeenten? Met een stijging van het verzuim naar 5,6% lijken oude tijden te herleven. In geen tien jaar is het verzuim zo hoog geweest. Daarmee is het verzuim van de gemeenten het hoogst van alle branches en sectoren in Nederland. Niettemin zijn er perspectieven. Al enige jaren melden medewerkers zich minder vaak ziek. Wel blijven ze, eenmaal ziekgemeld, langer weg. Wie niet naar de oorzaken daarvan kijkt maar naar de aanpak ervan ziet dat er grote successen worden geboekt bij een aantal gemeenten.

De stijging is redelijk massaal, maar niet over de hele linie

Van 150 gemeenten zijn zowel de cijfers over 2016 als het jaar daarvoor bekend. Daaruit blijkt dat 60% van de gemeenten het verzuim zag dalen terwijl bij 40% een daling werd ingeboekt. Dat was ook in 2015 het geval. Daarmee lijkt een negatieve trend aanwezig, immers vroeger was het aantal stijgers en dalers altijd ongeveer fifty-fifty.

Er is een redelijk grote verschuiving opgetreden: het zwaartepunt ligt nu niet meer rond de 4 maar rond de 5%. En daarnaast is het aantal gemeenten met meer dan 7% gegroeid. Het beleidsvraagstuk dat daarachter is bekend. Veel gemeenten hebben moeite met de continuïteit van de beheersing van het verzuim. Goede acties van goede mensen werken vrij snel, maar daarna vermindert de aandacht.

Uit de vergelijking tussen 2015 en 2016 blijkt een zekere massaliteit: bij verreweg de meeste gemeenten is het verzuim een stuk hoger en bij een deel ervan zelfs een heel stuk hoger. Maar daar staat ook iets tegenover: er blijken meer gemeenten juist ook veel lager te scoren dan vorig jaar. Het kan dus wel… Bij 40% van de gemeenten lijkt er een T-splitsing: of extreem hoog of extreem laag. Het grote beeld is dat 40% van de gemeenten een verzuim heeft dat zich niet onderscheidt van andere sectoren. Dat betreft ook grote steden zoals Den Haag en 40% van de 100.000+-gemeenten, met Den Bosch als aanvoerder met 3,9%.

Lees de volledige analyse.

Aanbevolen voor u