Een stijging tot 5,6%: historisch hoog maar niet terug bij af.

Met een stijging van het verzuim naar 5,6% lijken oude tijden te herleven. In geen tien jaar is het verzuim zo hoog geweest. Daarmee is het verzuim van de gemeenten het hoogst van alle branches en sectoren in Nederland. Niettemin zijn er perspectieven. Al enige jaren melden medewerkers zich minder vaak ziek. Wel blijven ze, eenmaal ziekgemeld, langer afwezig. Kijkend naar de aanpak wordt er bij een aantal gemeenten toch succes geboekt.

De stijging is redelijk massaal, maar niet over de hele linie

Van 150 gemeenten zijn zowel de cijfers over 2016 als het jaar daarvoor bekend. Daaruit blijkt dat 60% van de gemeenten het verzuim zag stijgen, terwijl bij 40% een daling werd ingeboekt. Dat was ook in 2015 het geval. Daarmee lijkt een negatieve trend aanwezig. Vroeger was het aantal stijgers en dalers ongeveer gelijk.  Waar in 2015 de grootste groep rond de 4% lag, is dat nu rond de 5%. Verder is het aantal gemeenten met een verzuim van meer dan 7% gegroeid.

Het beleidsvraagstuk dat daarachter zit, is bekend. Veel gemeenten hebben moeite met de continuïteit van de beheersing van het verzuim. De acties die succesvol zijn, werken vaak op korte termijn. Daarna vermindert
de aandacht.

Wat opvalt is dat het verzuim in 2016 bij de meeste gemeenten hoger is dan in 2015. Daar tegenover staat het feit dat er ook meer gemeenten juist een veel lager verzuimpercentage scoren dan in 2015. Er lijken extremen te ontstaan: of een heel hoog verzuimpercentage of juist heel laag.
In vergelijking met andere sectoren, komt het verzuimpercentage van 40% van de gemeenten overeen met dat van andere sectoren. Dat betreft ook grote steden zoals Den Haag en 40% van de 100.000+-gemeenten,
met Den Bosch als aanvoerder met een percentage van 3,9%.

Lees de volledige analyse.

Aanbevolen voor u