Robotisering: Hoe kunnen we de mens beter laten werken?

Werk, organisaties en de arbeidsmarkt veranderen als gevolg van technologische ontwikkelingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van robotisering voor organisaties en medewerkers? Welke uitdagingen brengen verdwijnende, veranderende, maar ook nieuwe banen met zich mee? Hoe kunnen organisaties in hun HRM-beleid anticiperen op toekomstige ontwikkelingen? Wat kunnen medewerkers doen om inzetbaar te blijven in een veranderende wereld? Dr. Monique Veld gaf tijdens het A+O College op 14 juni haar kijk op dataficering en robotisering voor medewerkers en organisaties.

Nemen Robots ons werk over?

83% van de deelnemers aan het A+O College geeft aan niet bang te zijn dat robots banen van mensen gaan stelen. Wel is men ervan overtuigd dat werk gaat veranderen en uiten daarbij verschillende punten waar ze zorgen over hebben, zoals:

  • Werk veranderd, hoe kunnen we medewerkers die nu nog nuttig werk doen, zich nuttig blijven laten voelen in het werk wat zij ‘straks’ gaan verrichten?
  • Hoe kunnen we onze mensen op een niveau brengen dat ze over 4/5 jaar deskundig genoeg zijn om met nieuwe technologieën te werken. Hoe maken we hier beleid voor?

Angst voor Robots

Uit onderzoek blijkt dat mensen die met robots gewerkt hebben, minder angst hebben. Werkloze en minder hoog geschoolde medewerkers hebben wel angst om hun baan te verliezen door robots. Dr. Veld geeft aan dat robots al sluipend meer werkzaamheden overnemen. Denk aan alle werkzaamheden die inmiddels al geautomatiseerd zijn.

Pilots met Robots

Diverse bedrijven doen al pilots met Robots. Zo heeft Gemeente Oss robot Pepper. Pepper is gastheer en ontvangt mensen op dit moment in het gemeentehuis. Ook maken diverse gemeenten al gebruik van de zogenaamde scan auto’s die wanbetalende parkeerders opspoort. Deze robot kan 1400 auto’s per uur scannen. In de gemeente Enschede willen ze bijstandsgerechtigden opleiden tot dronepiloten om pakketjes te bezorgen.

Ook worden er momenteel al diverse beroepsgroepen aangestuurd door Robots. Denk aan Uberdrivers en maaltijdbezorgers. Zij worden via software aangestuurd en horen via een appje waar je moet werken.

Veranderingen in arbeidsinhoud

Maar hoe groot is de impact precies? Halen we met robots echt al saaie werk weg en blijven alleen de leuke taken voor mensen over? Waarschijnlijk niet, want mensen moeten het werk van de robots blijven monitoren en bijsturen. In zwaar en fysiek werk liggen er natuurlijk wel kansen. Deze werkzaamheden kunnen door robots worden overgenomen. De mentale belasting van mensen zal wel op de proef worden gesteld. We krijgen meer en meer informatie. Mensen moeten altijd “aanstaan”. Werk krijgt daardoor een andere betekenis. Wat dit precies inhoud voor onze arbeidsvoorwaarden is nog onduidelijk. Willen we daar echt meer over kunnen zeggen moet er veel meer onderzoek worden gedaan naar robotisering. Maar het zou zomaar kunnen betekenen dat medewerkers geen beloning meer krijgen in het aantal gewerkte uren, maar in functie.

Ook softskills worden steeds belangrijker. Sociale en communicatieve vaardigheden, vriendelijkheid die kleur geven aan relaties met anderen kan een robot niet evenaren. Op de lange termijn heb je hier meer profijt van.

“Een organisatie moet haar medewerker ruimte geven, prikkelen en uitdagen (DI)”

Over Dr. Monique Veld

Dr. Monique Veld is universitair docent aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. Zij houdt zich bezig met vraagstukken zoals:

  • Wat zijn de gevolgen van robotisering voor medewerker welzijn en duurzame inzetbaarheid?
  • Op welke wijze kan duurzame inzetbaarheid bevorderd worden, en welke rol hebben werkgevers en werknemers hierbij?
  • Hoe kunnen we het beste uit medewerkers halen?

De afgelopen jaren schreef zij meerdere (inter)nationale artikelen over o.a. duurzame inzetbaarheid, de relatie tussen HRM en medewerker welzijn, en de toegevoegde waarde van HRM. Lees meer over Monique

Bronnen

Aanbevolen voor u