“We moeten nu een offensief creëren”

De Personeelsmonitor 2013 is uit. De resultaten? De bezetting bij gemeentes blijft dalen, de vergrijzing neemt toe en het ziekteverzuim ligt boven het landelijk gemiddelde. Hoogleraar Institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt Ton Wilthagen gaat in op deze ontwikkelingen.

Verder in dit nummer:

Cover A+O Magazine 46

– Column: Samenwerken over de grenzen heen
– Personeelsmonitor 2013: ‘We moeten nu een offensief creëren’
– Koers naar De Bedoeling met Haarlemmermeer
– Medezeggenschap nieuwe stijl
– Ontwikkelmarkt Den Helder
– Servicepunt71/HRM ondersteunt bij veranderende eisen aan ambtenaren
– Instroom van jongeren door flexibele inzet met 3-2-1-Co!
– Jonge Ambtenaren aan het woord: ‘Starters’

Download het volledige magazine of bekijk onze eerder verschenen magazines.

Aanbevolen voor u