“We moeten oudere werknemers niet problematiseren”

Vergrijzing en ontgroening. Dat zijn, net als in eerdere jaren, de belangrijkste trends uit de Personeelsmonitor. Tegelijkertijd wordt er nog weinig gebruikgemaakt van instrumenten om daar iets aan te doen. Hoogleraar HRM in de publieke sector Bram Steijn bespreekt de highlights uit de monitor: “De verschillen tussen gemeenten zijn groot. Kijk dus naar de vraag achter de cijfers, dan kun je van elkaar leren.” Verder in dit nummer:

Column: Coproductie in Amersfoort
We moeten oudere werknemers niet problematiseren
Jongeren zijn niet alleen leuk, ze zijn keihard nodig
Van idee naar Subsidiabel projectplan
Flexibele Schil OR zorgt voor stevige besluiten
Expeditie Noaberkracht: op reis naar een nieuwe werkwijze
Pilot Functiecreatie leidt tot nieuwe functies bij gemeenten
Nieuwe Nota? Eerst het scenariospel spelen
“Wil je gelijk of wil je geluk?”

Lees het hele magazine.

Aanbevolen voor u