Leg de contouren en kaders voor de regeling vast in een document, waarin je ook toelicht waarom je welke keuzes hebt gemaakt (in relatie tot de doelstellingen en de business-case). Leg dit document voor aan het GO. Heb je van het GO groen licht, dan kun je verder naar fase 3.

Aanbevolen voor u