Bepaal o.b.v. de resultaten van fase 1 welke doelstellingen worden nagestreefd met de invoering van het Generatiepact. Onderbouw het met feiten, cijfers én euro’s.

Aanbevolen voor u