“Handvatten voor implementatie van de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer”

De Arbocatalogus Agressie en Geweld  biedt gemeenten handvatten voor implementatie van de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer. De catalogus bestaat uit een overzicht met een integrale aanpak van agressie en een checklist voor evaluatie van het gevoerde beleid op agressie en geweld. In de arbocatalogus hebben sociale partners de afspraak opgenomen dat gemeenten de gevoerde aanpak van agressie en geweld evalueren en waar nodig actualiseren.

Duur van de Arbocatalogus Agressie en Geweld

In de catalogus is een duur van twee jaar opgenomen (15 mei 2008 t/m 14 mei 2010). De Arbeidsinspectie heeft in de toetsingsbrief geen eindduur genoemd. Dit betekent dat de arbocatalogus agressie en geweld van mei 2008 nog steeds geldig is, totdat sociale partners de vernieuwde arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 hebben vastgesteld. Deze arbocatalogus kunt u hier bekijken.

Voor wie?

De Arbocatalogus Agressie en Geweld is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de cao van de sector gemeenten van toepassing is (CAR-UWO). Dit zijn gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Een rol op het gebied agressie en geweld wordt vaak vervuld  door de Arbo coördinator, preventiemedewerker, P&O en de OR. Uiteraard is uiteindelijk de rol van leidinggevende belangrijk in het proces om de aanpak in te voeren op de afdeling.

Uw voordelen:

  • Alles over de aanpak van agressie en geweld op één plaats.
  • Verschillende tools beschikbaar die u ondersteunen bij de implementatie van beleid op het gebied van agressie en geweld.

Inhoud Arbocatalogus Agressie en Geweld

U kunt de arbocatalogus downloaden of bestellen.

Aanvullende webdocumenten bij de Arbocatalogus:

Evaluatie van de aanpak agressie en geweld en arbocatalogus:

Aanbevolen voor u