‘Zeg NEE tegen agressie en geweld op de werkvloer’

De Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 biedt handvatten voor implementatie van de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer. In deze catalogus worden handvatten geboden die uw organisatie of afdeling helpen bij bijvoorbeeld het invoeren van de organisatienorm voor agressie of het uitvoeren van van trainingen op basis van leerdoelen.

Waarom wilt u (publieks)agressie aanpakken?

  1. Confrontatie van medewerkers en bestuurders met publieksagressie kan leiden tot gezondheidsschade, psychische klachten en verminderde arbeidsmotivatie. Verzuim en verminderde inzetbaarheid kunnen een gevolg zijn.
  2. De publieke taak is essentieel voor het functioneren van onze samenleving; zij moet voor iedereen in gelijke mate en omstandigheden beschikbaar en opeisbaar te zijn. Publieksagressie kan een goede uitvoering van de publieke taak in gevaar brengen. Het gezag en de integriteit van de overheid kan door agressie van burgers worden aangetast en daarmee het functioneren van de rechtsstaat. De publieke taak moet tegen aantasting daarvan worden beschermd.

Voor wie is deze arbocatalogus?

De Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de cao van de sector gemeenten van toepassing is (CAR-UWO). Dit zijn gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Uw voordelen:

  1. Instrumenten gespecificeerd per afdeling.
  2. Ondersteunt u bij de aanpak van publieksagressie.
  3. Helpt u bij de implementatie van deze aanpak.

Toetsing Inspectie SZW

Inspectie SZW heeft de arbocatalogus agressie en geweld 2.0. positief getoetst. Zie:

Nieuwsbericht
Toetsingsbrief I SZW

Inhoud Arbocatalogus Agressie en Geweld

De Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 bestaat uit de volgende documenten:

  • Portaalboek Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0
  • Normstellende kaders
  • Checklisten
  • Webdocumenten

Portalboek Agressie en Geweld 2.0

Het Portalboek Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 geeft een overzicht van de inhoud van de catalogus en de achterliggende visie op de aanpak van publieksagressie. De inhoud en visie zijn gebaseerd op de uitkomsten van de leernetwerken agressie en geweld en pilotprojecten bij gemeenten.

Onderzoek met de Enquêtemanager Gemeenten

Per 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk gebruik te maken van de Enquêtemanager. De vragenlijsten zijn binnenkort beschikbaar op onze website.

Invoeren norm op teamniveau

Voorwaarden om aan de slag te gaan met publieksagressie en invoeren van een team norm gebaseerd op de organisatienorm.

Werken met normstellende kaders

Instrument voor leidinggevenden, coördinatoren agressie en geweld en trainers om op een participatieve wijze de integrale aanpak van publieksagressie vorm te geven. Met behulp van het normstellend kader worden de gezamenlijk gemaakte werkafspraken inclusief de team norm voor publieksagressie vastgelegd in het afdelingsprotocol.

Vernieuwing van trainingen publieksagressie

Actualisatie van de trainingsinhoud voor verschillende functiegroepen van gemeenten. Trainen op basis van leerdoelen van medewerkers en teams.

Positionering coördinator agressie en geweld

Instrumenten voor positionering van de coördinator agressie en geweld.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Beleid

Middelen voor veilige werkplekken

Middelen voor veilige werkprocessen

Adequaat reageren op incidenten

Medewerker gerichte afhandeling

Melden, registreren, analyse en evaluatie

Dadergerichte afhandeling

OR en publieksagressie

Bestuurders en publieksagressie

Praktijkvoorbeelden

 

Aanbevolen voor u