Arbocatalogus agressie en geweld 2.0 positief getoetst door Inspectie SZW

De Arbocatalogus Agressie en Geweld 2.0 is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de CAR-UWO van toepassing is. De catalogus is een instrument van sociale partners binnen de gemeentelijke sector om vaak voorkomende arbeidsrisico’s in de sector met sectorspecifieke maatregelen aan te pakken en is inmiddels positief getoetst door Inspectie SZW.

De catalogus biedt handvatten voor implementatie van de aanpak van agressie en geweld op de werkvloer, zoals het invoeren van een organisatienorm voor agressie of het uitvoeren van trainingen op basis van leerdoelen.

Inspectie SZW handhaaft niet op basis van de inhoud van de arbocatalogus, maar op basis van Arbowetgeving. In het geval van publieksagressie gaat het om 11 punten waar gemeenten aan moeten voldoen. Deze punten zijn te vinden in de arbocatalogus agressie en geweld 2.0.

Actualisatie 2.0 versie

Momenteel werken we aan de actualisatie van de Arbocatalogus agressie en geweld 2.0 . De actualisatie richt zich op vernieuwing van de aanpak van publieksagressie in het sociaal domein gezien de vele en recente veranderingen met de decentralisaties in dit domein. Daarnaast wordt in deze 2.1 versie het begrippenkader voor de aanpak van publieksagressie geactualiseerd. Hierbij vindt een harmonisatie plaats van de begrippen gehanteerd in de catalogus 2.0 en zoals gehanteerd door Divosa voor veilig en integer werken ten behoeve van diensten werk en inkomen en werkpleinen. Verder vindt actualisatie plaats van het webdoc Functieprofiel coördinator agressie en geweld en wordt een webdoc toegevoegd over de aanpak van agressie bij bijeenkomsten met veel publiek.

Sociale partners

Bij de actualisatie werken VNG, FNV Overheid, CNV Overheid, CMHF, vertegenwoordigers van gemeenten (coördinatoren agressie en geweld), Divosa en het A+O fonds Gemeenten samen. Naar verwachting is de arbocatalogus 2.1 met de nieuwe naam Veilige Publieke Dienstverlening in december in concept gereed en wordt dan voorgelegd aan het LOGA. Vervolgens wordt de 2.1 versie ter toetsing aan Inspectie SZW voorgelegd en in de loop van 2018 na goedkeuring gepubliceerd. Het A+O fonds organiseert na het publiceren van de 2.1 versie workshops.

Aanbevolen voor u