“Arbocatalogus niet alleen over ergonomische aspecten”

De voortschrijdende digitalisering van werkprocessen en het aantal gezondheidsklachten en beperkingen in inzetbaarheid door beeldschermwerk, maken blijvende aandacht hiervoor noodzakelijk.

De arbocatalogus Beeldschermwerk en werken in de e-gemeente focust op preventiemogelijkheden door verbetering van werkplek, werkomgeving en voorlich­ting aan medewerkers. Doel van deze arbocatalogus is dan ook het vergroten van de deskundigheid binnen gemeenten over de aanpak van risico’s van beeldschermwerkplekken.

Voor Wie?

De Arbocatalogus Beeldschermwerk en werken in een e-gemeente is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de cao van de sector gemeenten van toepassing is (CAR-UWO). Dit zijn gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Een rol op het gebied van beeldschermwerk wordt vaak vervuld  door arbocoördinator, preventiemedewerker en P&O en de OR. Uiteraard is uiteindelijk de rol van leidinggevende belangrijk in het proces om de aanpak in te voeren op de afdeling.

Uw voordelen:

  1. Bestaand materiaal in één catalogus.
  2. Kijkt verder dan alleen maar ergonomische aspecten.
  3. Gaat verder in op Het Nieuwe Werken.

Inhoud Arbocatalogus Beeldschermwerk:

De Arbocatalogus Beeldschermwerk bestaat uit de volgende documenten:

Webdocumenten:

Voorlichting

Medewerkers:

Leidinggevenden:

Praktijk

Aanbevolen voor u