“Verschillende tools en regels moeten de aanpak van fysieke belasting vergemakkelijken”

De Arbocatalogus Fysieke Belasting  is een instrument dat technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen beschrijft voor de aanpak van knelpunten met fysieke belasting.  Deze catalogus vermeldt de normen voor fysieke belasting en de wettelijke regels waar gemeenten volgens de Arbowet ten minste aan moeten voldoen. Ook informeert de arbocatalogus over actuele inzichten hoe u met klachten in verzuimbegeleiding om kunt gaan, gericht op spoedig herstel en re-integratie.

De Arbocatalogus Fysieke Belasting heeft als doel een bijdrage te leveren aan vermindering van klachten en uitval door fysieke belasting. De nadruk ligt op:

  • Afname van klachten aan het bewegingsapparaat en uitval door fysieke belasting.
  • Vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers in fysiek belastende functies.

Voor Wie?

De Arbocatalogus Fysieke Belasting is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de cao van de sector gemeenten van toepassing is (CAR-UWO). Dit zijn gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Een rol op het gebied van fysieke belasting wordt vaak vervuld  door arbocoördinator, preventiemedewerker en P&O en de OR. Uiteraard is uiteindelijk de rol van leidinggevende belangrijk in het proces om de aanpak in te voeren op de afdeling.

Uw voordelen:

  1. Bestaand materiaal in één catalogus.
  2. Verschillende tools beschikbaar die aanpak fysieke belasting vergemakkelijken.

Inhoud Arbocatalogus Fysieke belasting:

De Arbocatalogus Fysieke belasting bestaat uit de volgende documenten:

Webdocumenten

Voorlichting

Aanbevolen voor u