“Het doel is kennis te vergoten over de aanpak van werkdruk en werkstress”

Werkdruk en werkstress zijn voor gemeenten belangrijke arbeidsgerelateerde oorzaken van vermindering van inzetbaarheid. De kennis om deze problematiek goed aan te pakken is beperkt.

De Arbocatalogus Gezond Organiseren is een instrument dat technieken en methoden, goede praktijken, normen en praktische handleidingen beschrijft op het gebied van werkdruk en werkstress.

De arbocatalogus ‘Gezond Organiseren’ heeft dan ook als doel in gemeenten de kennis te vergroten over de aanpak van werkdruk en de ongewenste gevolgen van werkdruk voor medewerkers en de organisatie en wil bijdragen aan vermindering van klachten en uitval door werkdruk.

Voor Wie?

De Arbocatalogus Gezond organiseren is bestemd voor organisaties met werknemers waarop de cao van de sector gemeenten van toepassing is (CAR-UWO). Dit zijn gemeenten en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

Binnen dit onderwerp zijn verschillende rollen weggelegd. De betrokkenen zijn over het algemeen de gemeentesecretaris, de directeur of manager, de direct leidinggevende, de medewerker(s), de arbocoördinator, de preventiemedewerker of P&O-adviseur en de OR.

Uw voordelen:

  1. Bestaand materiaal in één catalogus.
  2. Biedt beschrijvingen over  voldoen doelvoorschriften.

Inhoud Arbocatalogus Gezond Organiseren:

De Arbocatalogus Gezond Organiseren bestaat uit de volgende documenten:

Webdocumenten

Aanbevolen voor u