Gemeenten en de sociale partners in de gemeentelijke sector werken al meerdere jaren samen als het gaat om de aanpak van agressie tegen ambtenaren en bestuurders. In 2008 leidde dit tot de Arbocatalogus Agressie en Geweld (versie 1.0), welke in 2014 is vernieuwd (versie 2.0).

Inmiddels zijn er meerdere redenen die vragen om een update van deze arbocatolgus. De eerste aanvulling betreft een specifieke aanvulling voor het Sociaal Domein: de Arbocatalogus Veilige Publieke Dienstverlening 2.1.

Inhoud:

1. Begrippenkader
1.1 Bijlage Veranderde visie op agressie en geweld
1.2 Bijlage De acht VPT (Veilige Publieke Taak)-maatregelen
1.3 Bijlage Kwaliteit van dienstverlening
1.4 Bijlage GIR 

2. Werkwijzer VPD Sociaal domein

3. Werkwijzer VPD Werkpleinen

4. Samenwerkingspartners

5. Gegevensuitwisseling

6. Checklist veilige (perifere) locaties

7. Checklist veilig ambulant werken
7.1 Bijlage 1 Webdoc Stroomschema’s Handelen bij en na een agressieincident

8. RIE SD

9. webdoc functieprofiel CAG VPD

10. Veilige publieksbijeenkomsten
10.1 Bijlage 1 Veilige publieksbijeenkomsten

Aanbevolen voor u