Gaan algoritmen de gemeente besturen? Laten we ons straks leiden door een set van beslisregels, die in een vooraf bepaalde volgorde problemen oplossen? Het lijkt voorlopig nog niet erg realistisch, maar het is niet ondenkbaar. We moeten ons realiseren dat gemeenten over steeds meer gegevens beschikken die afkomstig zijn uit een veelheid aan bronnen, zoals gegevens van samenwerkingspartners. Ook burgers produceren zelf waardevolle informatie door het gebruik van social media, daarnaast raken steeds meer apparaten verbonden met internet (Internet of Things).

Lees het volledige artikel wat verscheen in het magazine HR Overheid.

Aanbevolen voor u