Vakmensen in beweging: Samen publiek ondernemen en opleiden in de AV-regio!

Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden: AV VIB-programma

Gemeenten zijn volop in beweging. Nieuwe taken vragen om nauwere samenwerking tussen gemeenten onderling en om een andere manier van werken van individuele medewerkers. Dat laatste geldt zeker ook voor de middengroep (mbo/mbo+ medewerkers), terwijl daar de laatste jaren vaak weinig gedaan is aan uitwisseling en ontwikkeling.

In de regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken zes gemeenten samen: Gorinchem, Giessenlanden, Leerdam, Zederik, Molenwaard en Hardinxveld-Giessendam. Binnen die samenwerking is gekeken hoe medewerkers goed kunnen worden voorbereid op de toekomst en hoe invulling gegeven kan worden aan publiek ondernemerschap. Dat leidde tot een programma om vakmensen in beweging te krijgen: VIB!

Doel

Met het AV VIB-programma willen de gemeenten hun medewerkers toekomstbestendig maken. Medewerkers worden capabeler en ‘wereldwijzer’ door de ontwikkeling van ondernemerschap en (zelf)management en door vergroting van de kennisuitwisseling.

Doelgroep

Medewerkers op mbo/mbo+ niveau van de gemeenten uit de AV-regio.

Aanpak

Het programma kent een looptijd van ca. zes maanden, waarbinnen medewerkers voor een periode van drie maanden hun eigen werkplek verlaten en in een andere organisatie gaan werken. Hierdoor vergroten ze hun netwerk en krijgen ze te maken met andere manieren van werken.

Het programma zet ook nadrukkelijk in op het ontwikkelen van samenwerkings- en communicatievaardigheden. Daarom gaan de medewerkers, als ze weer terug zijn op hun eigen werkplek, gezamenlijke projecten draaien in andere organisaties. Tijdens de hele looptijd van het project loopt er ook een opleidingsprogramma en is een trainer/coach beschikbaar voor de deelnemers.

In het programma worden medewerkers gestimuleerd op diverse terreinen zelf het initiatief te nemen. Zo denken ze zelf mee bij het vinden van goede matches voor functiewisseling, organiseren het inwerken van elkaar en voeren zelfstandig gezamenlijke projecten uit. Mocht dat echt niet lukken, dan kan P&O altijd bijspringen, maar de bedoeling is dat medewerkers meer zelf de regie nemen, proactiever worden en hun netwerk beter leren gebruiken. Kortom: in beweging komen.

Meer weten

Wilt u meer weten over het AV VIB-Programma? Neem dan contact op met Adamien van Barneveld via a.van.barneveld@giessenlanden.nl.

*Dit project is mede mogelijk gemaakt door de Innovatieve projectenregeling van het A+O fonds Gemeenten. Bekijk meer projecten.

Aanbevolen voor u