Maak ook een vliegende start als raadslid!

De gemeenteraadsverkiezingen liggen alweer even achter ons. Bent u geïnstalleerd als (nieuw) raadslid van uw gemeente? Dan staat u voor de uitdaging om uw rol als raadslid te pakken. En dat is in het begin bepaald niet eenvoudig. Actieve inwoners die de raad om een oplossing vragen, maatwerk en steeds meer vraagstukken die op lokaal niveau moeten worden uitgewerkt. Deze ontwikkelingen vragen een andere rol van u als raadslid.

Het A+O fonds Gemeenten biedt u een avondprogramma waarin u aan de hand van herkenbare praktijkvoorbeelden en instrumenten snel wordt bijgepraat over de laatste ontwikkelingen op het gebied van het  Sociaal Domein, het Fysiek Domein (de Omgevingswet), de Digitale Overheid en de Gemeenschappelijke Regelingen/Samenwerkingen. We gaan in op praktische zaken, instrumenten en vaardigheden die voor elk raadslid van belang zijn.

Praktijkvoorbeelden die in Het avondcollege voor Raadsleden de revue passeren zijn onder andere: Wat is uw rol binnen de gemeenteraad? Hoe kunt u binnen de raad samenwerken met andere partijen en het college? Welke instrumenten heeft u als raadslid tot uw beschikking? Hoe zit de begrotingscyclus in elkaar? Hoe gaat u om met (social) media? Hoe geeft u burgerparticipatie vorm en hoe voorkomt u dat u ten onder gaat in allerlei (digitaal) papier dat u als raadslid over u uit krijgt gestort?

Wat krijgt een deelnemer aan Het A+O Avondcollege voor Raadsleden?

  • Een online intake om te bepalen waar de kennisbehoefte ligt.

Tijdens Het A+O Avondcollege:

  • Een overzicht op vier actuele thema’s (sociaal domein, fysiek domein, digitale overheid en  gemeentelijke samenwerking).
  • Inzicht in de eigen rol als raadslid.
  • Praktische voorbeelden en toepassingsmogelijkheden.
  • Een checklist voor verdieping op een aantal onderwerpen.

Mogen we bij u te gast zijn?

Locaties

Het A+O fonds Gemeenten is op zoek naar drie gemeenten waar we Het A+O Avondcollege voor Raadsleden kunnen houden. Het maximaal aantal deelnemers is honderd per bijeenkomst. Is uw gemeentehuis een prima locatie om het A+O Avondcollege voor Raadsleden te organiseren? Neem dan contact op met may.yalcin@aeno.nl o.v.v. Het A+O Avondcollege.

De data van de bijeenkomsten zijn op: 24 mei, 7 juni, 21 juni en na de zomervakantie op: 27 september, 11 oktober en 23 oktober.

Interesse of meer weten?

Laat het ons weten door een mail te sturen aan may.yalcin@aeno.nl o.v.v. Het A+O Avondcollege.

Aanbevolen voor u