“Bewust aan de slag met uw eigen loopbaanontwikkeling?”

Is loopbaanontwikkeling en mobiliteit van medewerkers in uw gemeente of netwerk een belangrijk thema? En vraagt uw organisatie daarbij een proactieve en zelfsturende houding van medewerkers? Dan kan de training ‘Baas in eigen Loopbaan’ daaraan bijdragen.

In deze publicaties leest u meer over deze training, de kosten, subsidiemogelijkheden en het train-the-trainer traject.

U kunt de volgende folders downloaden:

Aanbevolen voor u