Langdurig beeldschermwerk in de alledaagse werksituatie kan gezondheidsklachten tot gevolg hebben, dat is al langer bekend. Maar wat valt er te doen aan de meest voorkomende medische klachten?

Het antwoord op deze vraag beschrijven we in het webdocument ‘Omgaan met gezondheidsklachten’. Wat kunt u doen om verzuim zoveel mogelijk beperken en de snelheid en het succes van terugkeer naar werk zoveel mogelijk te bevorderen? Wie heeft welke rol en moet wanneer handelen?

Medische diagnose

We besteden geen aandacht aan kennis van de juiste medische
diagnose(s). Voor de leidinggevende en/of de
P&O-adviseur is het vrijwel nooit belangrijk het juiste
medische etiket te kennen om de eigen rol in te vullen
bij de aanpak van verzuim en re-integratie.
Beperkingen en de mogelijkheden van de medewerker
zijn wel belangrijk. Deze krijgt meestal wel een
diagnose mee van de huisarts of medisch specialist.
Mochten partijen toch meer willen of moeten weten,
dan kan die vraag altijd nog aan de bedrijfsarts
gesteld worden.

Download het webdocument ‘Omgaan met gezondheidsklachten’

Aanbevolen voor u