“Een eenvoudige  en realiseerbare manier om uw doelstellingen voor verzuimbeheer voor de hele gemeente, dienst of afdeling te berekenen”

De Berekenaar Verzuimtargets is gebaseerd op de Gemeentelijke Verzuimnorm en geactualiseerd op basis van de verzuimcijfers van de sector Gemeenten van het voorgaande jaar. Met de Berekenaar Verzuimtargets kunt op eenvoudige wijze realiseerbare doelstellingen voor verzuimbeheersing berekenen voor de gehele gemeente, dienst of afdeling.

Download de Berekenaar Verzuimtargets

Gemeentelijke Verzuimnorm

Deze norm is gelijk aan de laagste kwartielscores: deze score geeft het verzuimpercentage aan waarbij een kwart van de gemeenten in een bepaalde grootteklasse een lager verzuimpercentage heeft gerealiseerd dan deze kwartielscore. In statistische termen gezegd: niet het gemiddelde maar de score van het laagste kwartiel is als norm vastgesteld. Bekijk de Gemeentelijke Referentienormen 2016.

De Berekenaar Verzuimtargets geeft dus antwoord op de vraag: Welk verzuimpercentage en welke frequentie is voor onze gemeente haalbaar als we dezelfde inspanning verrichten als bij een kwart van de gemeenten haalbaar is gebleken?

Doelstellingen

Met de Berekenaar Verzuimtargets kunt u uw eigen doelstellingen bepalen. Een gemeente kán namelijk de eigen Gemeentelijke Verzuimnorm als doel stellen, maar door de flexibiliteit is het ook mogelijk andere doelstellingen te kiezen. Heeft u een hoog verzuimpercentage? Dan kunt u ervoor kiezen uw doelstelling af te stemmen op het verlagen van dit percentage. In feite is de Berekenaar Verzuimtargets geschikt voor elk door uzelf gekozen target. De keuze voor een specifiek verzuimpercentage is niet gekoppeld aan een specifieke verzuimfrequentie, hier hoeft u dus geen rekening mee te houden.

Uw voordelen:

  1. Inzicht in de gemeentelijke verzuimnorm in uw gemeentegrootteklasse.
  2. U kunt uw doelstellingen kiezen, zoals het stapsgewijs verlagen van u verzuimpercentage.
  3. Jaarlijks bijstellen en vergelijken van verzuimnorm door recente cijfers uit de Personeelsmonitor.

Download de ‘Berekenaar Verzuimcijfers (2017)
Download de ‘Handleiding en verantwoording

Aanbevolen voor u