A+O fonds Gemeenten ondersteunt
Haeghe Groep

Den Haag geeft op een effectieve manier invulling aan de verplichting uit de Participatiewet; het aanbieden van beschut werk. Met het project “Beschut werk” heeft de Haeghe Groep inmiddels 100 mensen in dienst genomen. Den Haag is de eerste gemeente die op deze manier invulling geeft aan de verplichting uit de Participatiewet.

Werk vinden en behouden is niet altijd vanzelfsprekend voor mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. Het project “Beschut werk” van de Haeghe Groep is daarom een hoopvol initiatief. Den Haag stroopt de mouwen op voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en heeft tot nu toe al 100 mensen in dienst genomen. Hun uiteindelijke doel? In deze collegeperiode 200 arbeidsbeperkten aan een baan te helpen.

Binnen het project worden zowel de mensen die in dienst komen als hun begeleiders ondersteund. Medewerkers en leidinggevenden krijgen handvatten om de ontwikkeling van de medewerkers vorm te geven. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunt de aanpak van de Haeghe Groep. We stimuleren deze ontwikkeling financieel en delen de kennis vanuit dit project met andere gemeenten. Uiteraard hopen we op hiermee ook andere gemeenten te helpen in de aanpak van hun maatschappelijke opgave.

Politieke belangstelling

De aanpak van Den Haag blijft niet onopgemerkt. Op 13 februari waren Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Marcel Fluitman, voorzitter bestuur A+O fonds Gemeenten, te gast bij de Haeghe Groep. Tijdens dit werkbezoek werden zij bijgepraat over dit bijzondere project. Op het programma stonden een rondleiding binnen de Haeghe Groep en kennismaking met enkele medewerkers van de Haeghe Groep. Daarnaast werd er een kijkje genomen bij de kaarsenmakerij en meubelmakerij.

In de gesprekken met de medewerkers, waaronder Simon uit de postkamer, Pamela die werkzaam is bij de mobiele wasservice en Anthony en Angelique die in de groenvoorziening werken, werden tips en ervaringen uitgewisseld. De vier medewerkers zijn blij met hun werk en de begeleiding die zij krijgen, ook voor zaken buiten het werk. Ook hun begeleiders zijn enthousiast.

Jetta Klijnsma en Marcel Fluitman zijn door dit bezoek nog meer overtuigd van de nut en noodzaak van het ondersteunen van dit soort initiatieven en het belang van het benutten van de infrastructuur van SW bedrijven.

Aanbevolen voor u