Om de landelijke website Meesterinjewerk.nl te introduceren bij medewerkers van gemeenten en provincies, ontwikkelden het A+O fonds Gemeenten en A&O-fonds Provincies een aantrekkelijke roadshow. De roadshow bestaat uit een interactieve theatervoorstelling met aansluitend een tentoonstelling over de website Meesterinjewerk.nl.

De interactieve theatervoorstelling

In de interactieve theatervoorstelling kiezen medewerkers (het publiek) en organisatie uit drie verhalen een scenario. Acteurs spelen de gekozen scène tot… het spel stopt. Het publiek krijgt de opdracht om in groepen het scenario af te schrijven. Wat gebeurt er verder? Hoe loopt het af? Wat zou jij als medewerker doen? Met de inbreng vanuit de zaal spelen de acteurs vervolgens verschillende slotactes en neemt het spel mogelijk verrassende wendingen….

De drie verhalen:

  1. Bezuinigingen en boventalligheid; een oudere teamleider van een afdeling krijgt van zijn veel jongere leidinggevende te horen dat het ernaar uitziet dat zijn baan op de tocht staat.
  2. Cultuur; een jonge medewerker ziet haar werk veranderen en wil een nieuwe stap maken. Haar oudere collega confronteert haar met een heleboel beren op de weg.
  3. Het opleidingsbudget op een afdeling; een jonge medewerker vindt het niet belangrijk om te investeren in zijn loopbaan. Zijn oudere collega stimuleert hem door de zware fysieke aspecten van het werk te laten inzien.

Doel van de interactieve theatervoorstelling

Door medewerkers actief oplossingen te laten bedenken voor de loopbanen van de personages, geeft dit (in)directe stimulans om ook over hun eigen loopbaan na te denken en daarmee aan de slag te gaan. Meesterinjewerk.nl kan hierin een belangrijke rol spelen.

Aansluitend de Meesterinjewerk tentoonstelling

De personages uit de interactieve theatervoorstelling gidsen de medewerkers naar de tentoonstelling over Meesterinjewerk.nl. De hoofdonderdelen van de website worden op inzichtelijke en inspirerende wijze gepresenteerd.

Doel van de Meesterinjewerk tentoonstelling

Medewerkers kunnen lezen, kijken en proeven aan de Meesterinjewerk-site. De mogelijkheden die de website biedt, stimuleert medewerkers om aan hun loopbaan, ontwikkeling en vakmanschap te werken.

Praktische informatie

Tijdsduur: 120 minuten.
Aantal deelnemers: Minimaal 20 / Maximaal 60.

Materiaal en techniek

  • De A&O fondsen nemen het nodige materiaal en techniek mee.

Opstelling interactieve theatervoorstelling

  • Speelveld waar iedereen de acteurs goed kan zien.
  • Ruimte speelveld minimaal 4 meter x 5 meter.
  • Cabaret opstelling (max. 6 personen aan een tafel).

Ruimte Meesterinjewerk tentoonstelling

  • Voor de tentoonstelling is een ruimte nodig van minimaal 15 meter x 5 meter. Dit hoeft niet per se een gesloten ruimte te zijn.

Reserveren?

Bent u geïnteresseerd neem dan contact op met Lena Tiemersma via 0707630029 of Lena.Tiemersma@aeno.nl.

Aanbevolen voor u