Lysanne van Schaik, masterstudent strategisch HRM aan de Universiteit Utrecht, werkt aan een masterscriptie over de balans tussen werk en privé in verschillende levensfasen. Met dit onderzoek wil zij de burn-outs onder young professionals uit de taboesfeer halen en meer zicht krijgen op de onderliggende oorzaken. De onderzoekresultaten kunnen mogelijk concrete ideeën  geven hoe werkgevers voor deze groep medewerkers een goede work/life balance kunnen faciliteren.

Het A+O fonds Gemeenten onderkent het belang van het onderwerp en is benieuwd naar de uitkomsten van Lysannes onderzoek. We bieden praktische ondersteuning door de vragenlijsten onder zoveel mogelijk potentiële respondenten te verspreiden.

Alle medewerkers van gemeenten, ongeacht hun leeftijd of functie, kunnen de vragenlijst invullen. Deelname aan dit onderzoek kost ongeveer 10 minuten. De vragenlijst is tot en met maandag 11 juni toegankelijk voor respons. De antwoorden worden strikt vertrouwelijk behandeld en niet gedeeld met derden. Dus ook niet met het A+O fonds Gemeenten.

Mocht u interesse hebben in het eindrapport van deze scriptie, dan is er aan het einde van de vragenlijst de mogelijkheid om uw mailadres achter te laten. Het staat u vrij om dit bericht met de bijbehorende link onder de medewerkers in uw organisatie te verspreiden, zodat ook zij de vragenlijst kunnen invullen. Hoe meer verschillende medewerkers er meedoen, hoe waardevoller en veelzeggender de resultaten zijn. Daar kan de hele sector zijn voordeel mee doen. Deelname aan het onderzoek kan via deze link.
Voor vragen over het onderzoek kunt u terecht bij: Lysanne van Schaik  email: l.vanschaik2@students.uu.nl of LinkedIn.

Aanbevolen voor u