Veel gemeenten willen co-creatie gebruiken om invulling te geven aan hun veranderende rol: meer samen met andere partijen, minder voorschrijven en meer faciliteren. Tegelijkertijd is co-creatie soms een wat ongrijpbaar concept. Dr. Jelle Dijkstra van de NHL Hogeschool maakte dit concreet. Hij deed samen met gemeenten onderzoek naar ervaringen waarmee individuele ambtenaren verder kunnen. Het A+O fonds Gemeenten ondersteunde dit onderzoek financieel.

Maatwerk

Co-creatie is het op gelijkwaardige basis intensief samenwerken met alle betrokken partijen. Met als doel: maatwerk. Dijkstra: “Bijvoorbeeld op het terrein van openbare orde en veiligheid. Of het nu gaat om de oplossing voor een probleemgezin of om de begeleiding van een voormalig tbs’er: er zijn altijd een heleboel instanties bij zo’n situatie betrokken. En elke partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheden en taken. In de praktijk werkt men vaak langs elkaar heen. Door nauwere samenwerking kun je betere resultaten krijgen. Daarom worden bij co-creatie al die partijen bij elkaar gebracht in een maatwerkoverleg. Om te kijken: wie kan hier nou het beste de kar trekken? En om bijvoorbeeld de familie en het netwerk, er meer bij te betrekken. Per situatie ontwikkel je zo een unieke aanpak.

Kennis delen

Kennis verzamelen over co-creatie door ambtenaren was de insteek van het project van Dijkstra. Hoe werkt co-creatie, en vooral: wat helpt. Welke vaardigheden heb je nodig? Hoe kun je die trainen? Veel ambtenaren vinden dit lastige processen. Er zijn ook nogal wat variabelen. Schrijf je voor? Stel je je ondersteunend op? Wie is er verantwoordelijk? Hoe ver kun je van de gebaande paden afwijken om resultaat te halen? Dat zijn vragen waar je behoorlijk mee kunt worstelen. De uitkomsten van het onderzoek naar co-creatie zijn samengebracht op de website: cocreatie.aeno.nl. Aan de hand van vier thema’s ontdekt u de aspecten van co-creatie in de praktijk.

Ook interessant:

Aanbevolen voor u