Een verkenning van de veranderingen door het werken met big data

Gaan algoritmen de gemeente besturen? Laten we ons straks leiden door een set van beslisregels in een vooraf bepaalde volgorde om problemen op te lossen? Het lijkt voorlopig nog niet erg realistisch, maar het is niet ondenkbaar. Gemeenten beschikken over steeds meer gegevens uit een veelheid aan bronnen. Niet alleen uit bronnen die gemeenten zelf in huis hebben. Het gaat ook om gegevens afkomstig van samenwerkingspartners van gemeenten. En burgers produceren zelf ook waardevolle informatie door het gebruik van social media en door apparaten die zijn verbonden met internet. Deze grote hoeveelheid gegevens wordt aangeduid met de term big data. De verwachting is dat door de snelle technologische ontwikkelingen de omvang en de snelheid waarmee gegevens beschikbaar komen nog verder zal toenemen; gegevens die bedrijven omzetten in informatie om nieuwe producten en diensten te ontwikkelen. De informatiesamenleving is hard op weg realiteit te worden.

Ook gemeenten ontdekken de grote waarde van gegevens. Verschillende gemeenten gebruiken deze gegevens al om het beleid te onderbouwen en te
verbeteren. Beleid dat steeds meer is gebaseerd op feitelijke waarnemingen en veel minder op aannames en veronderstellingen. De term datagedreven sturing horen we steeds vaker in gemeenteland. De vraag is wat de impact van datagedreven sturing zal zijn op de gemeentelijke organisatie, de dienstverlening en het werk.

Ontdekkingstocht

Deze publicatie beschrijft de ontdekkingstocht die het A+O fonds deed in de wereld van digitalisering in gemeenten. Deze ontdekkingstocht leverde verschillende antwoorden op die in deze publicatie worden beschreven. Er kwamen verschillende onderwerpen aan bod, zoals: hoe organiseer je datagedreven sturing in de gemeente, wie zijn daarbij betrokken, hoe zorg je voor draagvlak, hoe zit het met de privacy van burgers en werknemers en over welke competenties moeten medewerkers beschikken om datagedreven te kunnen werken?

Download deze publicatie.

Aanbevolen voor u