“Zijn gemeenten in staat zich aan te passen aan een steeds complexere omgeving?”

Cover De Flexibiliteit van Nederlandse GemeentenDe rol van gemeenten in de samenleving verandert. Er is sprake van een verschuiving in het medewerkersbestand, door Het Nieuwe Werken ontstaan nieuwe rollen in de organisatie én gemeenten hebben te maken met een steeds complexere omgeving.

Deze ontwikkelingen vragen een herijking van de wijze waarop gemeenten invulling geven aan de inrichting van hun organisatie. Vooral de flexibiliteit is hierbij een interessante factor. Hoe flexibel zijn gemeenten en in welke mate passen zij zich aan de omgeving aan? Dat was de centrale vraag in de eerste fase van het onderzoek over flexibiliteit in gemeenten waaraan ruim 180 gemeentesecretarissen en voorzitters van ondernemingsraden van gemeenten mee hebben gewerkt.

Lees deze publicatie.

TIP: Ook interessant om te lezen is het vervolg op dit onderzoek ‘Flexibel in Flexibiliteit’.

Aanbevolen voor u