Nieuwe uitdagingen vragen om nieuwe oplossingen. Maar waar nieuwe uitdagingen vanzelf de kop opsteken, is het vinden van nieuwe oplossingen vaak een heidens karwei. Hoe vlieg je dat het beste aan? En hoe kom je, volgende moeilijkheid, van een innovatief idee tot staand beleid? In deze publicatie vind je de antwoorden.

De rode draad: 3-2-1-CO!

Innovatieve ideeën op het vlak van gemeentelijke HR de ruimte geven die ze nodig hebben – dat is het doel van de ideeënwedstrijd 3-2-1-Co!. Dit jaar organiseert het A+O fonds Gemeenten die wedstrijd alweer voor de vierde keer. Om innovatie te bevorderen, ideeën op weg te helpen en gemeenten te inspireren. De verhalen van de winnende ideeën van de afgelopen jaren, en de organisaties erachter, staan centraal in deze uitgave. Omdat het prachtige voorbeelden zijn van innovatie. Klein begonnen, in een vroeg stadium verrijkt door buitenstaanders met een frisse blik, en vol energie ten uitvoer gebracht.

Geen grenzen

Innovatie is niet in een blauwdruk te vatten. Het kan op grote schaal, zoals met het regiowijde idee voor een interne flexibele arbeidsmarkt van Mobiliteitscentrum West-Brabant. Maar ook prima op kleinere schaal, door bijvoorbeeld de traditionele gesprekkencyclus overboord te zetten, zoals ze deden in Bergen op Zoom. Het kan om hele concrete zaken gaan: de inhuur en ontwikkeling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in Voerendaal, bijvoorbeeld. En het kan over gedrag en cultuur gaan, zoals bij het project waarmee ze in Oss de betrokkenheid van medewerkers bij veranderingen vergroten. Toch is er wel degelijk iets te zeggen over hoe je het makkelijkst tot een innovatief idee komt – en wat je daar vervolgens juist wel en juist niet mee moet doen. Dat lichten de experts van TNO en Ynnovate toe.

Stevige handvatten

Sommige ideeën in deze publicatie bevinden zich qua uitvoering nog in een voorbereidend stadium. Andere zijn inmiddels helemaal up and running, zoals de talentenbank van de gemeente Deventer. En weer andere leverden iets op waar vooraf niet iedereen op gerekend had. Zo begonnen ze in Den Haag met een idee om uitstroom naar technische sectoren te bevorderen – en eindigden ze met een opleiding aan de Haagse Hogeschool. Alle verhalen en ideeën hebben één ding gemeen: ze laten zien dat je vooral niet bang moet zijn om eens iets heel anders te proberen. En dat innoveren ook vooral een kwestie van doen is.

Bekijk deze publicatie

Aanbevolen voor u