“Het Nieuwe Werken binnen gemeenten”

De kunst van samenwerken coverDe kunst van.. Samenwerken’ is het vervolg op de publicatie ‘De kunst van.. Vertrouwen’. In deze publicatie zijn de opgedane ervaringen van gemeenten met Het Nieuwe Werken (HNW) vastgelegd om ze met de sector te delen. Ook komen een aantal deskundigen aan het woord. Uit de verhalen blijkt dat de nadruk bij HNW steeds meer komt te liggen op samenwerken en het delen van kennis. HNW wordt steeds meer verbonden met de kernwaarden van de gemeente. En daarmee verliest het aan vrijblijvendheid. HNW raakt de cultuur van de organisatie, de diepere wortels. Organisaties die HNW niet instrumenteel maar moreel benaderen, hebben de toekomst.

Meer lezen? Dat kan door de publicatie te downloaden en/of te bestellen.

In de ‘Kunst van..’ reeks verschenen eerder ook:

De Kunst van het plannen
De Kunst van Medezeggenschap
De Kunst van Vertrouwen

 

Aanbevolen voor u