Beëindiging Leerkaart

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft besloten om De Leerkaart per 1 september 2017 te beëindigen.  Heeft u een account op de Leerkaart, dan komt deze te vervallen. Opgeslagen informatie zoals Favorieten en Mijn opleidingen worden daarmee ook verwijderd. Heeft u hier informatie opgeslagen die u wilt behouden? Download deze bestanden dan voor 1 september 2017.

Heeft u een vraag naar aanleiding van deze nieuwsbrief? Mail dan naar cfb.leer-rijk@minbzk.nl.

De Leerkaart

Op zoek naar een passende opleiding voor uzelf of uw medewerker? Of objectieve beoordelingen van opleidingen? Ga dan aan de slag met de Leerkaart. De Leerkaart is de opleidingendatabase van en voor ambtenaren. De database bevat zowel opleidingen, cursussen en trainingen van marktpartijen als van deelnemende overheidsorganisaties. Naast het inzichtelijk en vergelijkbaar maken van regulier opleidingsaanbod, geeft de Leerkaart ook informatie en tips over andere leervormen, zoals meester-gezel of coaching op de werkvloer.

Toegankelijk via een helder zoeksysteem

Het zoeken naar een passende opleiding, cursus of training die aansluit bij uw specifieke wensen is zeer eenvoudig. U zoekt eenvoudig op o.a. prijs, competentie, trefwoord en/of cursuslocatie. Het zoeksysteem is specifiek toegesneden op het werken en leren bij de overheid.

Objectieve beoordelingen

Ambtenaren kunnen in de Leerkaart evaluaties plaatsen van opleidingen, cursussen en trainingen die ze hebben gevolgd. Zo maken we met elkaar deze database steeds rijker als objectief instrument voor het selecteren van een relevante opleiding, cursus of training.

Voordelen

De Leerkaart levert allerlei voordelen op voor deelnemende overheidsorganisaties:

  • Medewerkers krijgen op eenvoudige wijze toegang tot de eigen opleidingen van hun organisatie maar ook tot die van andere overheidsorganisaties en van aanbieders op de markt. Door het uitgebreide zoeksysteem kan de medewerker zelf opleidingsaanbod op vele kenmerken vergelijken. Dit resulteert in een betere en meer kostenbewuste match tussen vraag en aanbod.
  • In de Leerkaart kunnen medewerkers door middel van organisatiespecifieke markers snel voorgesorteerd aanbod vinden, bijvoorbeeld aanbod dat voorgeschreven of aanbevolen is bij een bepaalde functie of leerlijn.
  • De Leerkaart maakt het eenvoudig om zelf ontwikkeld of ingekocht aanbod (selectief) open te stellen voor collega’s van andere overheidsorganisaties. Dit leidt door extra (betalende) deelnemers tot een hogere bezettingsgraad en daarmee tot een kostenreductie.
  • Door in de Leerkaart specifiek aanbod gericht open te stellen voor een aantal overheidsorganisaties – bijvoorbeeld in een bepaalde regio – kan er kennisuitwisseling plaatsvinden en kan samenwerking gestimuleerd worden.
  • De Leerkaart is zo gebouwd dat deze kan worden gekoppeld aan een lokaal geautomatiseerd inkoopsysteem. Dit geeft veel mogelijkheden voor het genereren van specifieke managementinformatie over de inkoop van opleidingen.

Aanmelden

Organisaties die gebruik willen maken van de Leerkaart, kunnen contact opnemen met Logius. Mailadres: CFB.Leer-Rijk@minbzk.nl. Maakt uw organisatie al gebruik van de leerkaart? Dan kunt u zich hier registreren als gebruiker.

Meer informatie

Aanbevolen voor u