Stakeholdersanalyse

Voor de Omgevingswet werkt elke gemeente samen met andere organisaties. Om inzicht te krijgen in deze verschillende ‘stakeholders’ en de rol die zij vervullen in de samenwerking, is een overzicht ontwikkeld. Naast de verschillende rollen (beïnvloeder, beslisser, uitvoerder of gebruiker), is ook in beeld gebracht op welke manier zij deze rol vervullen: meeweten, meedenken, meewerken of meebepalen. Dit overzicht kan gebruikt worden om voor de eigen gemeente de eigen stakeholders op de juiste plek te zetten en zo in beeld te brengen. Ook geven we u een aantal Gouden Tips voor het goed kunnen uitvoeren van uw rol als stakeholder.

Aanbevolen voor u