Gemeente Ede

Het cluster Werk, Participatie en Inkomen van de gemeente Ede is volop in ontwikkeling om zich voor te bereiden op de nieuwe taken en decentralisaties in 2015. Binnen dit ontwikkeltraject heeft het cluster een nieuwe visie ontwikkeld en is het hoofdproces opnieuw ontworpen. Om in 2015 op een nieuwe manier te kunnen werken was een verbeterslag nodig op onderwerpen als de inrichting van werkprocessen en nieuwe werkmethodieken.

Met de introductie en uitvoering van dit project bereidt de gemeente Ede haar medewerkers voor op de nieuwe taken en rollen die op medewerkers af komen. Dit doen ze onder andere aan de hand van een pilot. Het accent ligt daarbij veelal op ontwikkelgericht- oftewel lerend veranderen. Informeel leren wordt bewust gebruikt als ontwikkelingsmethode. Leren van en met elkaar is daarmee een continu proces dat geïntegreerd wordt in de dagelijkse praktijk. Dit vraagt dan ook om een continue leermodus van medewerkers. Een belangrijk onderdeel van leren is evalueren. Er wordt regelmatig tijd genomen om te reflecteren op de nieuwe/andere manieren van werken: werkt dit zoals we bedacht hebben?

Doelgroep

De doelgroep van dit project bestaat uit medewerkers van het cluster Werk, Participatie en Inkomen. Hieronder vallen de medewerkers van de afdelingen Inkomen & Schuldhulpverlening, Werk & Participatie en de Wmo, de zogemaamde vakafdelingen. Daarnaast de ondersteunende afdelingen Bedrijfsvoering en Handhaving & Financiën. Deze medewerkers zijn voornamelijk werkzaam in de uitvoering en hebben direct klantcontact met de inwoners van Ede. Dit zijn ook de mensen die de nieuwe doelgroepen vanaf 1 januari 2015 gaan opvangen.

Doelstelling gemeente Ede

Op 1 januari 2015 is het cluster WPI ‘3D-proof’. Dit betekent om te beginnen dat de werkwijze van WPI een begin heeft gemaakt met de beoogde kanteling richting de samenleving en de burger. Een begin dat voldoende basis biedt om zich gedurende 2015 verder te ontwikkelen. Nieuwe doelgroepen die door de decentralisaties naar de gemeente komen moeten vanaf dit moment kunnen worden opgevangen.

Meer weten

Benieuwd naar de aanpak van de gemeente Ede? Vanuit dit project zijn diverse documenten beschikbaar:

– Projectplan
– Planning projectplan

Aanbevolen voor u