De arbeidsmarkt van gemeenten verandert snel. Veel gemeenten vinden het lastig om in die steeds veranderende arbeidsmarkt een visie te formuleren die hen helpt om tot concreet arbeidsmarktbeleid te komen. De Denktank Arbeidsmarktvisie buigt zich over dit vraagstuk en publiceert na de zomer een praktisch toepasbare handreiking om gemeenten hierbij te ondersteunen.

Deelnemers Denktank Arbeidsmarktvisie

In de Denktank Arbeidsmarktvisie zitten vertegenwoordigers vanuit de VNG, VGS, A&O fonds Gemeenten, vakbonden en gemeenten. Onder leiding van de Argumentenfabriek buigen zij zich over een praktisch toepasbare handreiking voor het opstellen van arbeidsmarktbeleid voor werkgevers en werknemers. Het is belangrijk dat de handreiking, rekening houdend met de verschillen tussen gemeenten, door elke gemeente te gebruiken is.

Werkwijze Denktank

De Denktank Arbeidsmarktvisie doorloopt een traject van vier stappen: analyseren, identificeren strategische keuzes, visie formuleren en het maken van de handreiking.

 1. Analyseren
  In kaart brengen wat de belangrijkste trends en factoren zijn voor de gemeentelijke arbeidsmarkt.
 2. Identificeren strategische keuzes
  Inzichtelijk maken wat op basis van de analyse de belangrijkste strategische keuzes zijn waar gemeenten voor staan bij het bepalen van hun arbeidsmarktvisie.
 3. Visie formuleren
  Op basis van de strategische keuzes een arbeidsmarktvisie formuleren die kan dienen als voorbeeld voor gemeenten. Gemeenten kunnen de visie overnemen of gebruiken ter inspiratie.
 4. Handreiking maken
  Het opstellen van een handreiking.

Naast de sessies van de Denktank zijn er nog 2 extra sessies georganiseerd. Eén met gemeentemedewerkers met expertise op het gebied van arbeidsmarkt en een sessie met gemeentesecretarissen. Deze twee bijeenkomsten hebben hele waardevolle inzichten opgeleverd.

De eerste twee stappen hebben inmiddels plaats gevonden. Het resultaat is een overzicht van relevante arbeidsmarktvraagstukken en keuzes die gemeenten binnen die vraagstukken kunnen maken. Voorbeelden van deze arbeidsmarktvraagstukken zijn instroom, behoud doorstroom (interne factoren) en technologie, wet- en regelgeving en HR-innovatie (externe factoren).

Wat gaat het opleveren?

Deze zomer levert de Denktank Arbeidsmarktvisie haar eindproduct op. Het wordt een praktisch toepasbare handreiking, waar gemeenten aan de hand van een aantal vragen direct mee aan de slag kunnen. Aan de hand van een voorbeeldgemeente, routekaart en bouwstenen kunnen gemeenten bepalen:

 • Waar sta ik op de arbeidsmarkt?
 • Wat zijn mijn arbeidsmarktvraagstukken?
 • Welke keuzes maken we uit genoemde oplossingsrichtingen?
 • Hoe kom ik in beweging?
 • Wat betekent dit dan voor mijn processen en activiteiten?

Nieuwsbrief

Op de hoogte worden gehouden over de laatste ontwikkelingen in jouw vak? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Naar nieuwsbrief

Volg ons op onze socials

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

LinkedIn Twitter Youtube

Misschien vind je dit ook interessant