“Zinvol om het hier met collega’s uit andere sectoren over te hebben”, “boeiend”, “waardevol”. “Goed dat jullie dit doen” Zo luidden de reacties van de deelnemers aan de eerste Ronde Tafel-bijeenkomsten Functiemetamorfose.

Wat is de impact van nieuwe technologieën op werkgelegenheid en inzetbaarheid bij provincies, waterschappen en gemeenten? Deze vraag staat centraal binnen het project Functiemetamorfose. Een onderneming voor ‘beginners’. Niet vanwege de beperkte ervaring van de aanwezigen. Integendeel: Staf- en lijnmanagers vanuit verschillende domeinen namen deel aan een open en geanimeerd gesprek. Maar deze gesprekken zijn het begin van een gezamenlijke verkenning, waarvan het doel duidelijk, maar de uitkomst nog onzeker is. Toch was iedereen het erover eens dat het tijd is aan de slag te gaan, ook al kan niemand op dit moment concreet maken welke technologische ontwikkeling in welke mate en welk tempo het werk van de drie deelnemende sectoren gaat raken. “Als we nu niet inventariseren wat ons te doen staat, lopen we straks achter de feiten aan”, was een veelgehoorde mening.

In deze eerste ronde van drie bijeenkomsten in oktober ontmoetten deelnemers collega’s uit de eigen sector. Op 28 november volgt een gezamenlijke werkconferentie, waarin we concreter benoemen welke acties we nu al kunnen inzetten om optimaal de vruchten van de technologische vernieuwing te kunnen plukken. En, vanuit goed werkgeverschap, de duurzame inzetbaarheid van medewerkers kunnen bevorderen. De opbrengst van de werkconferentie vertalen we naar een meerjarenprogramma voor de A+O fondsen Waterschappen, Gemeente en Provincies.

Houd onze website in de gaten voor de ontwikkelingen binnen dit project. Vragen? Stuur dan een mail naar Mireille Stuart via mireille.stuart@aeno.nl.

Aanbevolen voor u