Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 24 plaatsen vrij!

3-2-1-Co: “Ontwikkelen van een business case”

Na twee bijeenkomsten van 3-2-1-Co!’en hebben de zes gemeenten drie geteste en uitgewerkte oplossingen voor hun specifieke vraagstuk. Op 31 januari, de derde dag van 3-2-1-Co! komen de gemeenteteams tot een definitieve keuze voor één oplossing: het idee dat het beste past bij de doelgroep, waar het meeste enthousiasme voor is, het idee dat het beste het vraagstuk oplost. Op 31 januari helpen de groepen bij het ontwikkelen van een mini-business case zodat iedere gemeente kan experimenteren met de bedachte oplossingen.

Over 3-2-1-Co Instroom Jongeren

Na vier succesvolle edities van 3-2-1-Co draaien we de rollen nu om. Met 3-2-1-Co Instroom Jongeren zetten wij zelf een knelpunt centraal. Al jaren wordt de vergrijzing van de gemeentelijke sector opgevoerd als één van de grootste uitdagingen voor gemeenten. En ondanks vele initiatieven, inzet en aandacht blijft de gemiddelde leeftijd oplopen en blijft het aandeel jongeren in de gemeentelijke bezetting ver achter bij het aandeel jongeren in de beroepsbevolking.

Wat gaan we doen?

Ligt het thema ‘Instroom  van jongeren’ u na aan het hart? Sluit dan op 31 januari aan bij de derde bijeenkomst van 3-2-1-Co: Instroom Jongeren. Samen ontwikkelen we een business case met de bedachte oplossingen.

Wie zoeken we?

Wij zoeken veertig dwarskijkers, frisdenkers en lenige geesten die met ons willen meedenken over het verbeteren van de instroom van jongeren bij gemeenten. Sluit jij ook aan!?

Er zijn nog 24 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u