U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Op andere manieren kijken naar veranderdynamieken in gemeenten

Het gonst aan alle kanten. Gemeenten zijn nog nooit met zoveel veranderingen tegelijkertijd bezig geweest als op dit moment. Veranderingen die alle gemeenten raken. Bijvoorbeeld digitalisering, de gevolgen van de participatiemaatschappij, immigratieproblematiek, veiligheid, sociale ongelijkheid, decentralisaties in het sociale domein en de invoering van de Omgevingswet. Om in te spelen op de vele veranderopgaven hebben gemeenten diverse verandertrajecten gestart. Medewerkers uitvoerend, of beleidsontwikkelend, management, staf en OR, iedereen heeft volop te maken met deze veranderingen.

Maar hoe verlopen deze verandertrajecten? Wat kunnen we leren door te kijken naar deze veranderprocessen voor onze eigen praktijk?

  • Voor medewerkers: wat is mijn bijdrage, hoe organiseer ik mijn werk en de vele veranderingen die hier plaatsvinden?
  • Voor management en veranderaars: hoe organiseren we veranderingen met medewerkers op een manier waarmee beoogde resultaten bereikt worden en medewerkers betrokken, enthousiast en vitaal blijven?

Prof. Dr. Thijs Homan neemt u mee in de wereld van veranderopgaven en verandermanagement in gemeenten. Daarnaast reflecteren we op de eigen werk-en veranderpraktijk; Wat speelt er allemaal in en rondom mijn werk en in mijn gemeente? En wat kunnen we leren over veranderopgaven en veranderaanpakken in gemeenten? Homan is hoogleraar Implementation & Change Management en organisatieadviseur met een grote praktijkervaring in gemeentelijke organisaties. Thijs is o.a. bekend van de boeken: In control? Organisatiedynamica, Het Etcetera principe en Teamleren (lees meer over Homan). Dit college geldt tevens als de aftrap van het Leer- en onderzoektraject De Veranderende Gemeente

Opzet college

Dynamisch en interactief, dat is onze inzet. Doel van de collegereeks is het verdiepen van actuele onderwerpen bij gemeenten en het delen van ervaringen uit praktijkcases. We starten dit college om 15.00 met een inleiding door Nico Versteeg, gemeentesecretaris van Lelystad en bestuurslid A+O fonds Gemeenten. Daarna neemt onze gastspreker Thijs Homan het stokje over. Aansluitend op zijn verhaal gaan we verder in break-outsessies: reflectie op de eigen werk- en veranderpraktijk. Om 17.00 sluiten we af met een borrel, is er de mogelijk om na te praten en uiteraard om te netwerken.

Locatie

We zijn te gast bij de gemeente Lelystad: Stadhuisplein 2, 8200 AB Lelystad. Het college vindt plaats in de Presentatiezaal. Zie ook: www.lelystad.nl.

Kosten

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor het college. Daarna brengen wij € 75,- in rekening.

Voor wie?

De colleges zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de thema’s die tijdens de A+O colleges worden behandeld. Voorwaarde voor deelname is dat u werkzaam bent bij een gemeente (of gemeentelijke organisatie) die valt onder de CAR-UWO. Daarnaast mogen ook ambtenaren uit de sectoren Waterschappen en Provincies aansluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit A+O college neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u