U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Nieuwe technologieën en de uitdagingen voor organisaties en medewerkers

Werk, organisaties en de arbeidsmarkt veranderen onvermijdelijk als gevolg van technologische ontwikkelingen. Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van robotisering voor organisaties en medewerkers? Welke uitdagingen brengen verdwijnende, veranderende, maar ook nieuwe banen met zich mee? Hoe kunnen organisaties in hun HRM-beleid anticiperen op toekomstige ontwikkelingen? Wat kunnen medewerkers doen om inzetbaar te blijven in een veranderende wereld? In dit A+O College gaat dr. Monique Veld op deze vragen in. Krijg een evidence-based overzicht van de veranderingen die op ons af komen en inzicht in de uitdagingen voor organisaties en medewerkers.

Over Monique Veld

Dr. Monique Veld is universitair docent aan het departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap van de Universiteit van Utrecht. Zij houdt zich bezig met vraagstukken zoals:

  • Wat zijn de gevolgen van robotisering voor medewerker welzijn en duurzame inzetbaarheid?
  • Op welke wijze kan duurzame inzetbaarheid bevorderd worden, en welke rol hebben werkgevers en werknemers hierbij?
  • Hoe kunnen we het beste uit medewerkers halen?

De afgelopen jaren schreef zij meerdere (inter)nationale artikelen over o.a. duurzame inzetbaarheid, de relatie tussen HRM en medewerker welzijn, en de toegevoegde waarde van HRM. Lees meer over Monique

Opzet college

Dynamisch en interactief, dat is onze inzet. Doel van de collegereeks is het verdiepen van actuele onderwerpen bij gemeenten en het delen van ervaringen uit praktijkcases. We starten om 15.00. Om 17.00 sluiten we af met een borrel, is er de mogelijk om na te praten en uiteraard om te netwerken.

Locatie

We organiseren dit college in samenwerking met de gemeente Nijmegen: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen. We ontvangen u graag in de Burgerzaal.

Kosten

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor het college. Daarna brengen wij € 75,- in rekening.

Voor wie?

De A+O Colleges zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de thema’s die tijdens de A+O colleges worden behandeld. Voorwaarde voor deelname is dat u werkzaam bent bij een gemeente (of gemeentelijke organisatie) die valt onder de CAR-UWO. Daarnaast mogen ook ambtenaren uit de sectoren Waterschappen en Provincies aansluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit A+O college neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Data en locaties A+O Colleges 2018

14 juni                   Nijmegen    De uitdagingen van nieuwe technologieën
13 september   Deventer   Arbeidsmarktcommunicatie

*Noteer ook alvast in uw agenda:

13 november    Utrecht         De Vrije Denkers
13 december    Verrassing   25 jaar A+O fonds Gemeenten

*meer info volgt

U kunt zich niet meer inschrijven voor dit evenement.

Aanbevolen voor u