Reserveer uw plaats!

Er zijn nog 83 plaatsen vrij!

Is zowel een dynamische als inclusieve arbeidsmarkt mogelijk? Wat is toekomstbestendig arbeidsmarktbeleid? Dit zijn vragen waar Ton Wilthagen, hoogleraar institutionele en juridische aspecten van de arbeidsmarkt aan de Universiteit van Tilburg, zich mee bezig houdt. Zijn expertise heeft betrekking op de arbeidsmarkt, arbeidsmarkbeleid, arbeidsverhoudingen, arbeidsrecht en sociale zekerheid – zowel nationaal, internationaal als regionaal. De verhouding tussen enerzijds dynamisering en flexibilisering van de arbeidsmarkt en de economie, en anderzijds sociale cohesie, inclusie, bescherming en (nieuwe) zekerheid heeft daarbij zijn bijzondere interesse. Daarnaast richt hij zich op de invloed van nieuwe technologie, zoals robotisering, op de arbeidsmarkt en werk. Tijdens dit college zet hij de belangrijkste benchmarkcijfers van gemeenten (o.a. vanuit de Personeelsmonitor) in perspectief. Wat ziet hij gebeuren in gemeenteland, wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we daarop inspelen? Lees meer over Ton Wilthagen.

Opzet college

Dynamisch en interactief, dat is onze inzet. Doel van de collegereeks is het verdiepen van actuele onderwerpen bij gemeenten en het delen van ervaringen uit praktijkcases. We starten om 15.00. Onze gastspreker Ton Wilthagen gaat op basis van de Personeelsmonitor Gemeenten in op actuele arbeidsmarktvraagstukken. Om 17.00 sluiten we af met een borrel, is er de mogelijk om na te praten en uiteraard om te netwerken.

Locatie

We organiseren dit college in samenwerking met de gemeente Nijmegen: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP Nijmegen. We ontvangen u graag in de Burgerzaal.

Kosten

Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er extra kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor het college. Daarna brengen wij € 75,- in rekening.

Voor wie?

De A+O Colleges zijn bedoeld voor iedereen die interesse heeft in de thema’s die tijdens de A+O colleges worden behandeld. Voorwaarde voor deelname is dat u werkzaam bent bij een gemeente (of gemeentelijke organisatie) die valt onder de CAR-UWO. Daarnaast mogen ook ambtenaren uit de sectoren Waterschappen en Provincies aansluiten.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit A+O college neemt u contact op met het secretariaat van het A+O fonds Gemeenten via secretariaat@aeno.nl of 070 763 00 30.

Data en locaties A+O Colleges 2018

14 juni                   Nijmegen    Ton Wilthagen
13 september   Deventer   Arbeidsmarktcommunicatie

*Noteer ook alvast in uw agenda:

13 november    Utrecht         De Vrije Denkers
13 december    Verrassing   25 jaar A+O fonds Gemeenten

*meer info volgt

Er zijn nog 83 plaatsen vrij!

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u