Het evenement is volgeboekt, u kunt nog wel een plaats op de wachtlijst reserveren.

Reserveer uw plaats!

Verzuim aanpakken, een uitdaging met veel rendement!

Praktijktraining Arbeidsongeschiktheid wegens ziekte

Deze praktijktraining is een intensieve training van drie dagdelen waarin u leert om op een praktische manier probleemgevallen op het gebied van arbeidsongeschiktheid wegens ziekte te behandelen en de CAR-UWO daarbij toe te passen. U kunt daarmee het rendement en de kwaliteit van uw werk vergroten.

Programma

De training begint met een korte brainstormsessie en theoretische inleiding hoe een ziektecasus in de praktijk aan te pakken en te behandelen. Vervolgens gaan we verder met de behandeling van casussen en vragen die u als deelnemer vooraf aan de trainer hebt voorgelegd. Op basis daarvan worden tips en trucs geïnventariseerd die nuttig zijn bij het behandelen van een ziektecasus.

Tussen de trainingsdagen door vragen we u de volgende praktijkopdrachten uit te voeren:

  • Een interview met een casemanager of arbeidsongeschikte medewerker.
  • Een inventarisatie van knelpunten in de praktijk en een plan om hetgeen wat geleerd is in de praktijk toe te passen.

Tijdens de training wordt met name gekeken naar de juridische aspecten die van belang zijn bij het behandelen van een praktijkgeval. Maar daarnaast kunnen ook andere aspecten aan de orde komen, zoals belangen, organisatiecultuur en de rol en verantwoordelijkheid van de diverse spelers.

Na afloop van de training kunt u coaching krijgen op hetgeen in de training aan de orde is geweest.

Doelgroep

Deze training is bedoeld voor P&O-adviseurs, verzuim- en arbocoördinatoren, re-integratie-adviseurs, juridische adviseurs of andere personen die zich bezig houden met verzuimmanagement.

Locatie en data

De training omvat 3 dagdelen. Er wordt van u verwacht dat u alle trainingen bijwoont. De data zijn:

  • 30 mei – 9.30 tot 12.30 uur
  • 20 juni – 9.30 tot 12.30 uur
  • 4 juli – 9.30 tot 12.30 uur

Locatie: Atelier 300C, Soesterweg 300 C, 3812 BH Amersfoort

Kosten

U kunt kosteloos deelnemen aan deze training. Alleen wanneer u niet aanwezig kunt zijn en u zich niet tijdig afmeld worden er kosten in rekening gebracht. Afmelden kan tot uiterlijk 5 werkdagen voor de eerste trainingsdag. Daarna brengen wij € 225,- in rekening.

Informatie of vragen?

Voor meer informatie of vragen over de workshop neem contact op met Marjan Jongsma via gezondwerk@aeno.nl of 070 763 0030

Ook interessant voor u:

Zet uzelf op de wachtlijst.

Vul uw voornaam in.

Vul uw achternaam in.

Vul uw werk e-mailadres in.

Vul uw mobiele nummer in.

Vul uw organisatie in.

Vul uw functie in.

Ga akkoord met de voorwaarden.


Let op: Bij niet tijdig afmelden brengen wij kosten in rekening.


Aanbevolen voor u